English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Румъния
Проект номер: 5438
Доброволците ще влязат в контакт и ще си сътрудничат със социалните асоциации и институции, работещи в местните общности.
Доброволците ще създават събития, наречени „Карaвани“: обикаляйки от град на град в нашия регион с цел насърчаване на доброволчеството и международната мобилност, ще учат младите хора как да създават проекти и ще стимулират формирането на местни групи за действие.
Начало на проекта: ноември 2022(или когато доброволецът е готов да замине);
Продължителност на проекта: 9 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 3218
Доброволеца ще в помага (9 месеца) начално училище в селски район. В рамките на този проект бихме искали да създадем пространство за учене за деца и младежи, за да им помогнем да станат отговорни граждани, уважаващи околната среда и уважавани от всички. ЗАДАЧИ: 1. Подкрепа в училищния клуб (център за грижи след официални уроци) чрез подготовка и организиране на спортни дейности и работилници за деца 2. Помощ при подготовката на училищни празници и местни церемонии. 3. Организиране на езикови семинари, неформални срещи и игри, теми : култура, традиции, екология 4. Създаване на собствени спортни дейности 5. Анимиране на различни дейности в и извън училището (в сътрудничество с други местни институции) Начало на проекта: ноември 2022
Държава: Румъния
Проект номер: 4904
Целта на проекта е увеличаване на участието на млади хора (16-35 години) в културните дейности, които се провеждат в града. Доброволеца ще помага особено в 3-те културни партньора: изложбата по минералогия, селския музей и историческия музей. Използвайки техните идеи и креативност, доброволците ще „надградят” подходите на тези институции.
Предложен период на дейност: от ноември 2022 г. (около 17 седмици) – има възможност за удължаване на проекта
Добре е доброволеца да има интерес към темите на проекта: подкрепа на местните културни институции и приближаване на младите хора до музеите.
Държава: Франция
Проект номер: 1072
Доброволеца ще помага в ръководене на извънкласни дейности за училищата и организиращи дейности за жителите: местни тържества, оркестър, театър, срещи, форуми, творчески работилници за конкретна публика (можете да изберете: деца, тинейджъри, възрастни хора), местни събития, както и езикови часове веднъж седмично. Възстановяване на историческа памет и културната идентичност чрез доклади, изложби. Организиране на летни лагери за деца през лятото. Организиране на ежедневни лагери (незначителни зидарски работи, дограма, боядисване, екологични работи). Популяризиране доброволчеството (презентации, създаване на комуникация медии и др.) Теми на проекта: екология и развитие на селските райони.
Начало на проекта: ноември 2022; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Румъния
Проект номер: 5437
Търсим доброволци с цел повишаване на видимостта на предизвикателствата, пред които са изправени хората с физически увреждания. Доброволците ще работят с хора с физически увреждания. Доброволци ще популяризират ситуацията с хората с увреждания. Искаме да създадем местно движение за хора с увреждания, реализирано и поддържано от дейността на доброволците. С този проект се надяваме да създадем равни възможности за различните категории хора с увреждания в общността .
Предложен период на дейност – дългосрочен: от ноември 2022 г. до февруару 2022 г. (около 18 седмици). С възможност за удължаване!
Държава: Полша
Проект номер: 3055
Доброволецът ще помага в специализиран образователен център за деца инвалиди и такива с психически проблеми. Задачи: - помагане на учителите в ежедневните им задължения като приготвяне на храна, шиене, чистене, миене, компютърни и артистични дейности, т.е. театър, музика, изкуство и приложни изкуства, - подпомагане на учителите по време на пътувания, посещения на кино, театър, опера и др.; - участие в занимания на басейна, във фитнеса, в часове по аеробика и спортни състезания по футбол, тенис на маса, баскетбол и волейбол - участие в рехабилитационни и специализирани часове като част от рехабилитационни часове, като логопед, класове по сензорна интеграция, обучение на социални умения.
Начало на проекта: ноември 2022, Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Румъния
Проект номер: 5435
Доброволеца ще подкрепя извънкласни дейности за деца в неравностойно положение в домове за приемни семейства. Ще изучава значението на игрите и не-формални дейности и техния ефект върху децата, ще прави снимки и видео клипове на дейностите и създавайте кратки публикации в социалните медии и web страницa.
Ще събере колекция от подробни методи за работа с деца в неравностойно положение, живеещи в приемни семейства домове и ще представи подробно множество неформални дейности и игри, които са подходящи за тези деца в книжка, която може да се използва в бъдеще.
Начало на проекта: ноември 2022; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 1118
Организацията домакин разработва нов център за настаняване на мястото на бившия градски къмпинг. Асоциацията използва различни къмпинг формати за настаняване - каравани, фургони, юрти, палатки и други. Целите на сдружението са да се организират различни проекти, свързани с неформалното образование. Ролята на доброволците е да помагат в изграждането на мястото за настаняване, както и в дейностите, които ще се организират като международни работни лагери, младежки обмени, семинари и обучения. Доброволците ще имат възможност да работят доста време на открито. Ще се изграждат неща от рециклирани материал - малки конструкции от камък, дървени палети и други. Локация: на 60км източно от Париж
Дати: ноември 2022 до 31.10.2023
Държава: Франция
Проект номер: 1348
Целта на проекта е ще даде нова енергия на селски район чрез съжителство на френски и международни доброволци, служители и млади хора, които да живеят и да работят заедно в двуетажен младежки центъра за солидарност. Където всеки е ангажиран с колективна работа: готвене, озеленяване, градинарство, грижи за пилета, почистване, поддържане на бамбукова гора, ремонтиране, поддръжка, обновяване, развитие на местни дейности, както и организиране на международни работни лагери. Следобед доброволците ще се занимават с организиране на дейности за развитие на местно ниво (карнавали, Коледа за всички, Хелоуин, дейности с деца: център за игри, училище и др.) Дати: ноември 2022 до 31.10.2023
Държава: Швеция
Проект номер: 5466
Свободни места: Запълнени !
проект за устойчив начин на животи, в организация, където имате шанса наистина да откриете какво означава да да настроите връзката си с природата и със себе си. Ще научите умения, ще придобиете знания и ще придобиете представа от собствения си личен опит в областта на: Органично земеделие и пермакултура; Устойчиво готвене и кръгова гастрономия; Личен растеж, предприемачество, общност и творчество. Нашето намерение и визия е да се почувствате по-упълномощени да движите собствения си път в живота и да бъдете оборудвани с практически умения и знания, които подкрепят това. Така че можете да върнете наученото у дома - да ги интегрирате в работата си и личните си проекти.
Начало на проекта: април 2023. Продължителност на проекта: седем месеца
  Страница: 7 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88