English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Холандия
Проект номер: 5436
за доброволеца: Бихме желали да те посрещнем като работник в социалния ресторант / хостел. В същото време ти можеш да помагаш във всичко, което е необходимо в нашата фондация. Може да си един от 11-14 бъдещи доброволци, идващи в Холандия по този проект.
Ние управляваме ресторант с качествена храна, но на по-ниски цени, тъй като сме организация с нестопанска цел, следователно повече хора могат да си позволят да отидат в истински ресторант, а не само в заведения за бързо хранене например.
Начало на проекта: ноември 2022
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 3249
Посрещащата организация търси активни и креативни доброволци, които да подкрепят дейността им. Добре е доброволецът да има интерес към видео и графичен дизайн, както и техническа поддръжка. Други задачи: - организиране/или подкрепа на събития за деца и тинейджъри - подпомагане на офис работата (като създаване на PR материали: видео, снимки, флаери, плакати, уеб съдържание); - организиране на дейности на открито за деца (в летни лагери, дейности в гората или на детска площадка, анимация на културни седмици по време на ваканциите); - Провеждане на семинари по екологични теми в училище, детска градина и терапевтичен център за хора с увреждания.
Начало на проекта: ноември 2022, Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Германия
Проект номер: 5469
Свободни места: Запълнени !
Проект за създаване на съдържание (Content Creation) за социалните медии за организацията домакин. Дати на проекта: 17.02.2023 – 15.02.2024 Задачи:
Създаване на интересни видеоклипове за YouTube, за да покажем на света колко смислени и забавни са нашите проекти.Поддържане и публикуване на нашата страница във Facebook и акаунт в Instagram. Взаимодействие с нашата социална медийна общност в социалните мрежи (IG, FB, YT). Изработване на план как нашата организация да стане още по-видима в Бремен. Подпомагане на планирането на по-малки семинари за социални медии/умения за създаване на съдържание за други доброволци. Съвместна работа с други доброволци. Иницииране на собствени проектни идеи и дейности според вашите интереси
Държава: Германия
Проект номер: 5471
Свободни места: Запълнени !
Задачите на доброволеца ще включват:
Прекарване на време с младежи в дневния център.
Подпомагане на работещите в дейности, свързани със спорта.
Насърчаване на активността и здравословния начин на живот.
Планиране и осъществяване на събития заедно с другите доброволци за общността на Бремен
Дати на проекта: 13.04.2023 – 11.04.2024
Държава: Германия
Проект номер: 5473
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца който/която желае да се присъедени към екипа на един от най-големите и разнообразни културни центрове в Бремен и ще помогнете с семинари за деца и млади хора в театъра, медиите и музиката, като същевременно ще помогнете на backstage за широка гама от събития.(гише за билети, инфо и рекламните материали)
Други дейности: групови лагери за по-големи деца; Подкрепа на медийния екип с техните уъркшопи и продуциране на видеоклипове в медийния клуб; списанието, издавано от културния център; Правене на снимки и видеоклипове по време на събития и организиране на видимост в Instagram и други социални медии
Дати на проекта: 01.03.2023 – 28.02.2024; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Унгария
Проект номер: 5412
Ако сте някой, който обича да работи с деца и младежи и желае да помага на семейства в неравностойно положение.
Търсим дългосрочни доброволци(10 или 11 месеца), на възраст между 21 и 30 години, които са ентусиазирани за младежката работа с деца в неравностойно положение и мотивирани да се включат в интеграцията на ромските общности.
Вашите задачи включват организиране и анимиране на следобедните клубове, занаятчийски и спортни дни, седмични посещения в местните училища и много други тематични дейности, които се фокусират върху развитието на общността.
Начало на проекта: ноември 2022 (или когато доброволецът е готов да замине)
Държава: Румъния
Проект номер: 5433
Доброволецът ще работи за: 1. Създаване на отворено и толерантно общество 2. Развитие на умения, необходими на младите хора на предстоящия европейски пазар на труда. Настаняванетo на доброволеца щe бъде в апартамент под наем. Платени ca всички комунални услуги и наема! Доброволците получават 150 Еврo на месец като пари за храна. Местният транспорт за дейности може да бъде възстановен. Разходите за международни пътувания също се възстановяват до определен лимит - необходимо е зелено пътуване! Осигурени са джобни (3 Еврo на ден)!
Начало на проекта: ноември 2022
Проекта ще продължи до юни 2023
Държава: Полша
Проект номер: 3111
Дейност по този проект са: Екологично образование и междукултурно обучение. Основни целеви групи са деца и младежи от местната общност, както и на украински бежанци. Цели: организиране и подпомагане на дейности и работилници за деца в детските градини и младежи в началното училище и гимназията. - организиране на дейности на открито(в летни лагери, дейности в гората или на детска площадка, анимация на културни седмици по време на ваканциите); - Провеждане на семинари в терапевтичен център за хора с увреждания. - Дейности за насърчаване на намаляване на отпадъците, осъзнаване на екологичния хранителен отпечатък във всекидневния живот, театрални представления и др.
Начало на проекта: ноември 2022, Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 5434
Този проект предлага индивидуалнa доброволчекa мисия за насърчаване на активнo европейскo гражданство, ценности и фундаментални права, за участие в изграждане на една Европа, която е по-демократичнa, устойчивa, адаптиранa към цифровата ера, отворенa към свeтa, обединенa в своето културно разнообразие. Доброволеца ще подкрепи различни интервенции в училища. Ще се намеси се дейности свързани с мобилността на младежите, образованието и обучението. Доброволеца ще може да разработи и свои личен проект, в зависимост от неговите интереси. Доброволеца ще работи 32 часа на седмица и ще получава : 6 Евро на ден за джобни пари + 7 Евро на ден за храна. Основна тема на проекта:Дейности относно Европейски съюз !
Начало на проекта: ноември 2022. Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5439
теми:младежки дейности и управление на еко хостел
Проекта ще насърчава устойчивия туризъм чрез младежки хостел в историческия град в Италия. Доброволците от ще помагат в управлението на хостела, преподаването на чужди езици и в дейностите за социално развитие.

Начало на проекта: ноември 2022; Продължителност на проекта: 6 месеца
  Страница: 4 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86