English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Естония
Проект номер: 5010
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в пътуващо кино, ще участва в уоркшопи за правенето на филми. Подходящо за хора, които се интересуват от кино и анимация

Activities start in September 2013 until end of May 2014.


Kраен срок за кандидатстване: 10-ти април 2013
Държава: Естония
Проект номер: 690
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в дневен център за хора с психични проблеми.

Начало на проекта: септември 2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 10-ти април 2013
Държава: Естония
Проект номер: 4960
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с хора в неравностойно положение: инвалиди, слепи, хора с психически отклонения. Ще организира различни дейности, свързани с изкуства и занаяти.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 10-ти април 2013
Държава: Литва
Проект номер: 4990
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в асоциация за организирането на културни събития, семинари, срещи и т.н.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 6 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 10-ти април 2013
Youth policies
Държава: Чехия
Проект номер: 550
Свободни места: Запълнени !
Education through sport and outdoor activities
Държава: Германия
Проект номер: 4884
Свободни места: Запълнени !
Проект, свързан със спортни дейности, започва в началото на ноември 2013

Търси се доброволец над 18 годишен с основни познания по немски, силно мотивиран. За повече информация, пишете на имейл
Държава: Германия
Проект номер: 4987
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с деца и младежи в неравностойно положение.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 8-ми април 2013

Държава: Германия
Проект номер: 4986
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в младежки хостел, ще популяризира младежките международни обмени.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 8-ми април 2013

Държава: Германия
Проект номер: 4984
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще участва в образователен проект за деца и младежи, ще взема активно участване в организацията на проекта.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 8-ми април 2013
Държава: Германия
Проект номер: 4982
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще организира междукултурни и образователни събития за младежи.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 8-ми април 2013
  Страница: 53 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86