English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Италия
Проект номер: 4486
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за център за хора с увреждания
свободни места: 4
Местоположение: в малко градче Idro на час от Бреша.
Продължителност на проекта: 9 месеца
Дати: от 2-ри септември 2013 до 2-ри юни 2014
Държава: Италия
Проект номер: 4781
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в дом за възрастни хора.

Местоположение: в малко градче Piancogno на час от Бреша.

Продължителност на проекта: 9 месеца
Дати: от 2-ри септември 2013 до 2-ри юни 2014
Държава: Сърбия
Проект номер: 4928
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в най-различни дейности, организирани за деца и младежи

Начало на проекта: 01.01.2019
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви май 2018 г.


Държава: Полша
Проект номер: 5025
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с деца бежанци и тяхната интеграция, ще организира различни дейности за тях.

Начало на проекта: 07.05.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти април 2013
Държава: Полша
Проект номер: 5028
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с деца от бежански семейства и тяхната интеграция

Начало на проекта: 06.08.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти април 2013
Държава: Унгария
Проект номер: 4935
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца и младежи, ще организира различни уоркшопи, събития, семинари, игри... свързани с изкуство, култура, околна среда, спорт, медия и комуникации и т.н.

Начало на проекта: 02.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 15-ти март 2013 г.

Държава: Италия
Проект номер: 5013
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за хора в неравностойно положение

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 20-ти април 2013
Държава: Унгария
Проект номер: 5018
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще участва в дейности, свързани с фермерство, креативност, подобряване на практически умения, преизползване на материали и суровини...

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 19-ти април 2013
Държава: Полша
Проект номер: 5020
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организация, бореща се за равенство между половете и насочена към професионалното развитие на жените.

Начало на проекта: 10.10.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 20-ти април 2013
Държава: Латвия
Проект номер: 5015
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи в младежки център, ще участва в различни уоркшопи

Начало на проекта: 02.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 16-ти април 2013
  Страница: 53 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88