English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Кипър
Проект номер: 5213
Проект за доброволец който да помага в клуб/училище за танци.
Начало на проекта: септември 2019
Продължителност на проекта: 2-3 месеца
Role Responsibilities
• Updating social media platforms
• Updating and managing the Dance Gate website
• Designing posters
• Assisting with and being responsible for editing and writing promotional text
• Digitally archiving documentation of previous performances
• Helping in re –designing and updating current website
• Documenting live performance
• Editing video and sound
• Setting up of technical equipment
Държава: Франция
Проект номер: 5216
Доброволецът ще помага в асоциация за социални дейности, която има за цел да споделя ценностите на солидарността и да подобри живота на гражданите в малко градче в северна Франция. Асоциацията предлага информация, насоки, развлечения, дейности и се стреми да подобрява ежедневието на всички от малките деца до възрастни хора в града.
Държава: Чехия
Проект номер: 5196
Доброволец за проект от организация фокусирана предимно върху арт-дейности като театър, видео, танци, музика и т.н.

Начало на проекта: 01 октомври 2018
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Австрия
Проект номер: 5153
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в частно училище, организирано от родителите на учениците в него. Посрещащата организация е най-голямото и най-старо алтернативно частното училище на Австрия.
Училището е създадено през 1990 г. от група родители. В момента има около 80 ученици, които са между 6 и 15 години.
Училище се намира в замъка на водата. Той е разположен директно в центъра на селото.
Начало на проекта: август 2017 ; продължителност: 10 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5225
Доброволецът ще се включи в след-училищни дейности за местни деца. Проекта e краткосрочен и започва с началото на учебната година.
Целта e децата да се забавляват чрез създаване на възможности за учене чрез спорт, музика и чрез междукултурно и езиково участие, особено благодарение на използването на английски език. Доброволеца ще бъде включен в организиране и изпълнението на няколко фестивала, които ще се случат през есента, което е най-добрият период за това; в действителност, през първия уикенд на октомври ще има Фестивал на гъбите, по време на втория - Фестивал на меда, по време на третия Фестивал на кестените. Ноември може да се използва за видео обрабоотка и монтаж на видеоклип, който доброволците могат да заснемат по време на фестивалите през октомври.
Държава: Испания
Проект номер: 3793
Свободни места: Запълнени !
-Art and culture
-work with kids
-immigrant young people
different activities such: radio station, sports, homework support, lenguagues, workshops at schools and different activities to promote young people participation.
Държава: Португалия
Проект номер: 5255
Свободни места: Запълнени !
Екологичен проект за доброволци в Португалия.
Налчало: 01.10.2018
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Словакия
Проект номер: 4930
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца и младежи, ще организира различни дейности, свързани с изкуство, култура, спорт и т.н.

Начало на проекта: 01.05.2019
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 2ри октомври 2018 г.
Държава: Италия
Проект номер: 5240
Проект за доброволци в Италия.
Доброволчество в Ecovillage
Теми на проекта : Околна среда и опазване на природата
За повече информация питайте на емайл !
Доброволец в младежка организация
Държава: Македония
Проект номер: 162
Избраните доброволци ще отговарят за:
1. Оформление на списание
2. актуализиране на уеб сайт с новини, събития, статии и др;
3. търсите събития да се включат в списанието;
4. Връзка с различни списания със сходни интереси за сътрудничество;
  Страница: 37 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86