English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Испания
Проект номер: 5283
Проект за доброволци в Испания.
За повече информация натиснете бутон "Повече Информация"
Държава: Латвия
Проект номер: 5274
Проект за доброволци в Латвия.
За повече информация натиснете бутон "Повече Информация"
Държава: Испания
Проект номер: 5273
Проект за доброволци в Испания.
За повече информация натиснете бутон "Повече Информация"
Държава: Италия
Проект номер: 5268
Доброволецът ще помага в организацията на един от най-известните литературени фестивали в света.
Начало на проекта: 2019
Продължителност на проекта: 10 месеца
В проекта ще участват 2ма доброволци.

Фестивалът е домакин на световноизвестни писатели и поети, някои от най-интересните гласове от нововъзникващите литератури, есеисти, музиканти, художници и учени, които помагат за по-сложна и необичайна представа за литература.

Държава: Германия
Проект номер: 5217
Доброволецът ще помага в организация, която се стреми да подкрепя независимата филмова сцена. Организацията организира обучения за заснемането на филми, семинари, уоркшопи и срещи с професионалисти, както и организирането на друг събития в областта на културата и изкуствата.
Начало на проекта: октомври 2019
Продължителност на проекта: 12 месеца
Кандидатстване след април 2019
Държава: Турция
Проект номер: 5254
Проект за доброволци в Турция.
Начало на проекта: ноември 2019.
Продължителност на проекта: 12 месеца
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Полша
Проект номер: 3205
Проект за доброволци в град в Южна Полша, които да помагат в регионален център за доброволци.
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Чехия
Проект номер: 5253
Проект за доброволци в Чехия.
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Италия
Проект номер: 5248
Проект за доброволци в Италия.
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Латвия
Проект номер: 5250
Проект за доброволци в Латвия в Youth center.
За повече информация питайте на емайл !
  Страница: 40 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86