English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Чехия
Проект номер: 4959
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще има възможност да помага в няколко различни центрове: младежки клуб, спортни дейности, креативен клуб, семеен център

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 12-ти април 2013
Държава: Холандия
Проект номер: 5001
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организирането на дейности за деца и младежи в младежки център.

Начало на проекта: 01.09.2013
Заминаване за Холандия: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 25-ти април 2013
Държава: Испания
Проект номер: 3763
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи със слепи хора, ще им помага в различни дейности, ще организира уоркшопи за тях.

Начало на проекта: 01.03.2014
Продължителност на проекта: 7 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 29-ти март 2013
Държава: Румъния
Проект номер: 4996
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организация за работа с младежи в неравностойно положение.

Начало на проекта: 15.04.2013
Продължителност на проекта: 6 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 6-ти април 2013

Държава: Испания
Проект номер: 4587
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата на организация по най-различни проекти, семинари, срещи, фестивали, младежки обмени и т.н.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 7-ми април 2013
Държава: Чехия
Проект номер: 4957
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца и младежи, ще организира дейности чрез неформално обучение

Начало на проекта: 06.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 5-ти април 2013
Държава: Полша
Проект номер: 4970
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца в детска градина, ще организира всякакви образователни и занимателни дейности за тях.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 7-ми април 2013
Държава: Полша
Проект номер: 4975
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца в детска градина, ще организира игри и всякакви занимателни дейности за тях

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 7-ми април 2013
Държава: Полша
Проект номер: 4980
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи в дневен детски център, ще организира забавни и образователни дейности за децата.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 5-ти април 2013
Държава: Литва
Проект номер: 4993
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организирането на най-различни уоркшопи, изложби, лекции, екологични дейности и т.н.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 6 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 7-ми април 2013
  Страница: 56 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86