English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Латвия
Проект номер: 2651
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за младежки център

Tasks
1. To organize everyday activities for children in youth centre or outdoor activities.
2. To organize everyday activities for local youngsters and for youngsters from all district territory.
3. To organize some monthly activities for adults.
4. To go to local school to inform about volunteer oportunities and other topics.
5. To make youth centre information system.
6. To assist in existing youth centre activities.

At this moment we have such activities as media and initiative work groups, different workshops, thematic evenings, international projects and so on. Concrete project activities depends on selected volunteer abilities and interests.

Начало на проекта: 01 април 2012
Край на проекта: 31 март 2013
Държава: Дания
Проект номер: 636
Доброволец за детска градина и след училищна занималня за деца на възраст от 3 до 14 години

Начало на проекта: август 2012
Продължителност на проекта: 10 месеца
Срок за кандидатстване: 27-ти декември 2011
Държава: Полша
Проект номер: 4682
Свободни места: Запълнени !
we are looking for a motivated volunteer for our hosting
places: Polish Tourism Society/ branch in Bialystok -

The project is about touristic and culture activites and
will run from 01.05.2012 to 31.01.2013 (9 months).
Education through sport and outdoor activities
Държава: Естония
Проект номер: 4687
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за детска градина.
Начало на проекта: 11 Февруари 2012 г.
Край на проекта: 11 Февруари 2013 г.
Държава: Италия
Проект номер: 144
Свободни места: Запълнени !
Дейности:
- Подкрепа на доброволческата дейност - промоционални кампании (производство и разпространение на брошури, организиране на събития и т.н.)
- Подкрепа при приемането на доброволци в Италия (подкрепа на логистиката, да отговарят на местните партньори, координира контактите между лагер лидери и входящи доброволци и т.н.)
- Подпомагане при изпращането на италиански доброволци в чужбина (управление на доброволци база данни, управление на техните приложения / надписи, престой в контакт с приемащи организации и т.н.)
- Подкрепа за настаняването на младежите в неравностойно положение в национални и международни доброволчески проекти (управление на бюрокрацията, социални услуги, улесняване на тяхното пътуване и т.н.)
Краен срок: 30 октомври 2010
Държава: Испания
Проект номер: 3827
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за Библиотека и Младежки информационен център
Начало на проекта: октомври 2012
Продължителност на проекта: от 6 до 9 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 4496
Свободни места: Запълнени !
Начало на проекта: октомври 2012
Продължителност на проекта: от 2 седмици до 9 месеца
Дейности:
- to promote activities between young people
- to promote social integration, equality and solidarity between young people through social, artistic, environmental, culturals, of integration community based and/or sporting projects, at local, national or international level
- to encourage participation young people with the main objectives of promoting tolerance, intercultural and social awareness.
- to educate citizens to be socially active and aware of social needs.
Държава: Румъния
Проект номер: 143
Свободни места: Запълнени !
Румънска организация търси доброволец за период за най-малко 6 месеца.
Тема: Art and culture
Той трябва да знае сценични изкуства, жонглиране, изпълнения пой и други забавления свързани с уличните изкуства. Бихме искали той да създаде кръжоци по улични изкуства, където да обучава другите доброволци в нашия младежки център.
Държава: Ирландия
Проект номер: 2256
Свободни места: Запълнени !
Начало на проекта: Февруари 2012 г.
Край на проекта: ноември 2012 г.

Селекция на доброволеца ще се осъществи чрез телефонно или скайп интервю

Задачи на доброволеца:
- Подкрепа за управление и координация на програми за млади хора.
- Справяне с ежедневните заявки от младежи, свързани с всички аспекти на техните запитвания
- Поддържане на връзки със съответните отдели и клонове по отношение на различни заявки за младежта.
- помощен отбор за поддържането на добри отношения с младите хора.
- Да окаже помощ с личностното развитие, младежки медии и уовкшопи
- Общи Офис задължения, в т.ч. завършване на различни доклади, рекламни материали, прессъобщения и т.н.
- Създаване на изследвания, при които е се изисква работа с различни приложения, т.е. Word, Internet Explorer, Media приложения
Държава: Австрия
Проект номер: 231
Свободни места: Запълнени !
Start october 2011, duration 10-12 months
  Страница: 56 от 66  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66