English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Естония
Проект номер: 4869
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в дейностите на организацията, основно свързани със създаването на филми, трябва да има готовност да пътува из страната, да помага в промотирането на филмите, да комуникира с много и различни хора.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4868
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в дом за деца без родители чрез различни образователни и развлекателни дейности.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Франция
Проект номер: 4991
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата на младежки център, ще се включва активно в различни колективни проекти.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 5-ти април 2013
Държава: Франция
Проект номер: 977
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център, ще работи по различни проекти, свързани с изкуство, култура и опазване на природата

Начало на проекта: 08.10.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 5-ти април 2013
Държава: Естония
Проект номер: 4867
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в младежки център. Ще организира различни уоркшопи за деца и младежи.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4866
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в цирково студио.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4865
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в неправителствена организация като се включва в дейности в дом за сираци и в местното училище.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4864
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за инвалиди, ще се включва в различни дейности за подобряване на качеството им на живот

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4863
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в дневен център за подготовка на деца от 1 до 3 годишна вързаст. Ще се включва в различните занимателни игри, целящи да подготвят децата преди да тръгнат на детска градина.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4862
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за грижи за деца и младежи инвалиди

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
  Страница: 56 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88