English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Италия
Проект номер: 2554
Проект в Рим. Доброволецът ще помага в:
- управлението на местните доброволците
- управлението на дейностите, свързани с проект за националните ценности;
- реализирането на публични събития, свързани с доброволческата дейност и активното гражданство
- разпространението на информация за дейностите и кампаниите на организацията
- обучения на организацията
- поддържат отношения с доброволци и събират информация и материали за техния опит
Продължителност на проекта: 12 месеца ; Начало на проекта: 2020
Държава: Словакия
Проект номер: 5117
Младежки център търси мотивирани ДОБРОВОЛЦИ
Заминаване за Словакия: 2020
Продължителност на проекта: 10-12 месеца
Теми на проекта: спорт и екология
Доброволецът ще помага в младежки център, където децата прекарват свободното си време след училище.
Мисията на посрещащата организация е да помага на децата да придобият полезни умения, а не да прекарват свободното си време по улиците и да правят глупави неща.
Държава: Белгия
Проект номер: 5145
Проект за пермакултура - екологично земеделие.
Начало на проекта: юли или август 2018
Местоположение: Фламандската част, в близост до Гент.
Посрещащата организация търси доброволец, който иска да учи чрез правене(learn by doing)
Ентусиазъм, мотивация и интерес са много важни !
Продължителност на проекта: 12 месеца
Проектът е вече одобрен, така че при кандидатстване по този проект, заминаването е почти 100 процента сигурно.
Държава: Великобритания
Проект номер: 5131
Свободни места: Запълнени !
Посрещащата организация търси 15 доброволеца, които да помагат в природозащитен център за маймуни в Англия.
- 10 за краткосрочен проект от 2-3 месеца
- 5 за дългосрочен проект с продължителност 12 месеца

Начало на проекта: октомври 2017 и януари 2018
Изисква се доброволеца да владее английски на добро ниво .
Държава: Испания
Проект номер: 5162
Теми на проекта : disabled people
Начало на проекта: юни 2017 - СПЕШНО !!!

Организацията спешно търси доброволец, който може да замине в началото на юни 2017.

За повече информация питайте на имейл!
Държава: Италия
Проект номер: 5109
Свободни места: Запълнени !
Проект за един или двама доброволци за подпомагане на персонала по време на дейностите на летен лагер за деца.
Продължителност на проекта: 3 месеца
Дейностите варират от художествени работилници, спорт, култура, здравеопазване, междукултурни работилници), и игри за даване на пример, екскурзии, специфични курсове.
Дейностите са насочени към деца от 6 до 12-годишна възраст.
Kраен срок за кандидатстване: 06.01.2017
Държава: Полша
Проект номер: 3042
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в НПО, целта на което е да се насърчава между културното образование, разбиране и мир чрез доброволчеството.
Задачите на доброволеца ще са основно в офиса на организацията във Варшава:
- имейл комуникация с партньорски организации от цял ​​свят и доброволци, идващи в Полша; - създаване на аудиовизуално съдържание за канали в социалните медии (брошури, кратки видеоклипове, подкасти и др.); - помощ на различни събития; - организиране на летния лагери
Продължителност на проекта: 8 месеца ; Начало на проекта: март 2020
Държава: Румъния
Проект номер: 5301
Доброволец за проект на теми: изкуство, екология, социално включване, културно наследство, творчество и култура. Някои от дейностите, които доброволецът ще извърши са: организиране на кръжоци; помагане във фестивали; участие в различни културни събития, включващи изкуства ; помагане в младежкия център.
Начало на проекта: 1ви август 2019.
Продължителност на проекта: половин година
Държава: Полша
Проект номер: 3113
Доброволеца ще помага в MDK детска градина.
Проект е за хипотерапия (лечебната езда).
Продължителност на проекта: 7 месеца
Местоположение: Краков
Проекта е вече одобрен.
Доброволеца може да започне веднага !
Държава: Австрия
Проект номер: 4535
Доброволецът ще помага във ферма. Дейностите са свързани със земеделие и отглеждането на животни.
Работата се характеризира основно с работа на открито и физическа работа. Примери са изхвърляне сеното на което спят животните, разпръскване на ново сено, хранене на животните, обработка на сено и други задачи свързани с поддръжката на фермата.
В дейности ще се включват и хора с интелектуални и поведенчески проблеми.
Начало на проекта: 01.02.2020
Продължителност на проекта: 7 месеца
  Страница: 27 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86