English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Словения
Проект номер: 151
Обикновено доброволците по този проект осъществяват собствени дейности с помощта на наставник (техния координатор), което включва планиране на организирането и изпълнението на проекта. Доброволческите проекти са насочени към общността, особено към младите хора на възраст от 15 до 30 години. С висок приоритет са дейности, които насърчават солидарността. Поради COVID-19 всички дейности на посрещащата организация с млади хора и за тях са прехвърлени онлайн, за това доброволците ще подготвят най-вече онлайн дейности за млади хора (семинари, интерактивни игри), като по желание доброволецът ще работи и по различни проекти в организацията домакин както и други локални организации.
Начало на проекта: 1 ви май 2021. Продължителност на проекта: 6 месеца

Коментари:
Вчера Весна от посрещащата организация в Словения ми писа, че ще приемат кандидатури за доброволци, които могат да започнат на 1 ви май 2021. Проекта се финансира от Европейската програма "Европейски корпус за солидарност". Тоест проекта покрива на доброволците:
- пътните разходи до Словения и обратно до България
- карта за градски транспорт в градът, където ще се провежда проекта за целия период на проекта
- покрива разходите за престоя там на доброволеца (храна, наем, сметки за ток, вода... такива от първа необходимост)
- доброволеца получава малко джобни пари всеки месец
Posted by: Ivan
01.04.2021, 09:48
Добави нов коментар:
Вашето име: