English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Испания
Проект номер: 5419
Организацията домакин има 2 проекта за доброволци в Испания:
- Проект 1: Младежи и музика
- Проект 2: Pазвитие на селските райони
Проектите е трябвало да започнат през месец март, но тъй като все още не са намерили доброволец, всеки желаещ може да започне през август 2021.
Начало на проекта: възможно най-скоро. Продължителност на проекта: 5 месеца
Вижте подробно дейностите в бутон "Повече Информация"

Коментари:
Проект 1: Младежи и музика
Проектът ще се осъществи в селския район на, който има население от 2600 жители, на 150 км от Валенсия и близо до Средиземно море. Проектът е вече финансиран от Европейския корпус за солидарност. Продължителността му е 5 месеца.
Доброволците ще се занимават със следните дейности:
• Сътрудничество с младежките работници в организацията и подпомагане на дейностите им.
• Различни семинари в училищата, за да се даде информация за дейностите и възможностите за младите хора.
• Помощ и подкрепа в дейностите на деца, младежи и възрастни.
• Насърчаване на групови дейности с млади хора, чрез различни игри.
• Културни дейности с деца и младежи.
• Екологични семинари за деца.
• кръжоци в училищата - след училищни дейности.
• Създаване на бюлетин с културни дейности за общността.
• поддържане на посрещащата организация в социалните медии
• Помощ и подкрепа на учителите в някои уроци по музика по време на часовете в училищата.
• Различни семинари за музика за деца и младежи.
• Популяризиране на дейностите и семинарите в общността.
• Помощ и подкрепа на различни събития, свързани с музиката.

Разделение на времето:
• Младежка работа (училища, гимназии, организация, партньорски организации) - работа с деца, възрастни и младежи: 35%
• Музикални дейности: 10%
• Местни събития - организация: 10%
• Неформално обучение дейности и административна работа: 10%
• Оценка 5%
• Помощ и подкрепа в областта на социалните медии на организацията: 30%
Настаняване: Доброволецът ще бъде настанен с други 3 европейски доброволци с всичко необходимо за 5-месечния им престой. По проекта са осигурени джобни пари, пари за храна и индивидуална стая.

Ако доброволецът има опит с музика или свирене на някакъв музикален инструмент - ще бъдат голям плюс за кандидата

Основни познания по испански език ще бъдат голям плюс за кандидата (говорене и разбиране)

За проекта: испанската посрещаща организация държи да проведе интервюта с всички доброволци кандидати - на английски или испански език
Posted by: Ivan
30.03.2021, 14:56
Проект 2:развитие на селските райони
Проектът ще се осъществи в селския район на, който има население от 2600 жители, на 150 км от Валенсия и близо до Средиземно море. Проектът е вече финансиран от Европейския корпус за солидарност. Продължителността му е 5 месеца.
Доброволците ще се занимават с дейности на асоциацията, фокусирани върху спорта и новите технологии.
Всеки доброволец може да реализира личен доброволчески проект: Проект, свързан с нови технологии, селски райони, дейности за обучение и партньорство, младежи, местни дейности.

Разделение на времето:
- Нови технологии (компютри, уебстраница, блог, статии, снимки, социални медии) (15% от случаите)
- Спорт (ролери и спорт с деца) (40% от времето)
- Социални медии (публикуване, редактиране и създаване на различни видеоклипове) (10% от времето)
- Детски / Младежки дейности (15% от времето)
- Семинари (5% от времето)
- Сътрудничество в училищата - след училищни дейности (10% от времето)
- Други 5%

Основни познания по испански език ще бъдат голям плюс за кандидата (говорене и разбиране)
Posted by: Ivan
30.03.2021, 14:56
Добави нов коментар:
Вашето име: