English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Гърция
Проект номер: 153
Свободни места: Запълнени !
Дейностите, в които доброволците ще участват, са следните:
-Подпомагане в областта на изследванията на информация по различни теми, свързани с младежта в ЕС и в помощ при създаването и обсъждането на нови идеи.
- Арт изложби и културни прояви (в сътрудничество с млади художници, групи от млади хора ).
- Събитията за деца (куклени представления в сътрудничество с професионалисти и младежки групи)
- Подпомагане в производство на печатни материали рекламни събития (плакати, информационни материали, брошури, листовки, покани).
- Подпомагане в градската библиотека
- Подкрепа за създаване и обновяване на интернет страницата на проекта.

Добави нов коментар:
Вашето име: