English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Art and culture
Държава: Гърция
Проект номер: 2068
Свободни места: Запълнени !
Регулярни дейности на доброволеца:
- Работа в младежки център
- Семинари за деца и млади хора
- Концерти, изложби, спектакли, тематични вечери
- Срещи, конференции, дискусии и кръгли маси, семинари
- Местни, регионални и трансгранични туристически дейности
- Подкрепа за регионални неправителствени организации и мрежи на неправителствени организации на регионално и трансгранично ниво
- Младежки дейности (информационни, образователни, доброволчеството, обмени, срещи)
- Събиране на данни на културното наследство и използването му за устойчивото развитие на региона

Начало на проекта: Март 2012
Продължителност на проекта: 9 месеца

Добави нов коментар:
Вашето име: