English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Белгия
Проект номер: 5456
Задачи на доброволеца: Помощ на децата от началното училище с домашните; след училищини дейности; анимация; игри; лагери през ваканцята; да предлагайте своите идеи за дейности и да ги организирайте през цялата година ; анимация на игра, готварска работилница; Можете също така да допринесете със задачи, облагодетелстващи цялата база на асоциациата, като помощ за поддръжката на сградата и чистотата, да помагате в организирането на събитията. Сутринта ще участвате и в уроците по френски за чужденци. Първо като обучаващ се и след това, ако желаете, като подкрепа за учене за другите бенефициенти. Следователно вашият работен график ще бъде адаптиран към училищните графици и няма да бъде 9-17.
Начало на проекта: февруари / март 2023; Продължителност: 12 месеца в голям град

Добави нов коментар:
Вашето име: