English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Италия
Проект номер: 5464
Кооператив с нестопанска цел. Инициативите му са насочени към деца (особено тези от 0 до 3 години), хора с увреждания, жени, жертви на насилие или в затруднено положение, и мигранти. Що се отнася до детството, Кооперативът управлява две детски градини. Дейности: - Занимания с деца в детска градина ; - Четене и творчески работилници за малки деца и семейства; - Подкрепа на проекти и събития, свързани с проблемите на половете ; - Организиране на събития за общността ;
- Помощ по време на летни лагери за деца
февруари 2023; Продължителност на проекта: 12 месеца

Добави нов коментар:
Вашето име: