English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Италия
Проект номер: 5410
Свободни места: Запълнени !
3 проект за 6 доброволци около Бари - Италия.
Проектите:
1. Междукултурен Център и център за мигранти
2. Агро-култура
3. Фестивали
Начало: май 2021 г.
Край: август 2021
Продължителност: 6 месеца

Коментари:
Проект 1. Междукултурен Център и център за мигранти
Дейностите на центъра са насочени към всички работещи в областта на социалното сътрудничество, света на доброволчеството, местните администрации, социалните работници, преподавателите, студентите, мигрантите и са родени от сътрудничество.

Подкрепа по законодателни аспекти и процедури, свързани с имиграцията, ориентация по молби за убежище и процедури за разрешение за пребиваване
Подкрепящ персонал в организацията на дейностите на центъра
Подпомагащ персонал при организирането на фестивали и културни събития
Планиране и реализиране на творчески идеи, които отговарят на профила на културния център
Популяризиране на Европейския корпус за солидарност
Маркетинг - FB страница - Правене на видео
Намиране и проследяване на спонсори за събития
Posted by: Иван
24.03.2021, 14:12
Проект 2. Агро-култура:
Доброволците ще изпитат междукултурна среда за съвместно настаняване и ще работят с група от 10 имигранти, получили международна закрила
Posted by: Иван
24.03.2021, 14:11
Добави нов коментар:
Вашето име: