English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Италия
Проект номер: 5299
Проект за двама доброволци за проект в Италия. Целите на проекта са:
- подобряване на интеграцията и връзките между различните възрастови групи и култури;
- мотивационен стимул за постигане на проактивен общ граждански смисъл;
- повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда и устойчивото развитие;
- насърчаване на изкуствата (музика, изобразително изкуство, литература, театрални и аудиовизуални проекти);
- предлагат извънкласна подкрепа;
- управление на ежедневните възможности за отдих и образование за всеки гражданин;
- насърчаване на активното гражданство и принципите на европейската общност.
Начало на проекта: 1ви Юни 2019.
Продължителност на проекта: 11 месеца

Добави нов коментар:
Вашето име: