English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Белгия
Проект номер: 5485
Доброволецът ще помага в разработването на иновативни проекти и решения, адаптирани към нуждите на хора с физически, умствени или множествени увреждания, както възрастни, така и деца и техните семейства.
Ще предлага различни дейности като работилници за дърводелство, занаяти, градинарство, музика, спорт ; както и дейности на открито (разходки и екскурзии...).
Ще се организира и базар - място за размяна, където всеки може да дойде и да размени артикули, да изпие чаша кафе или да се полюбува на постоянно показваните изложби на местни художници. Мястото е свързано с общността и насърчава включването. Начало на проекта: февруари или март 2024 ; Продължителност на проекта: до края на януари 2025та

Добави нов коментар:
Вашето име: