English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Белгия
Проект номер: 5093
Доброволец за младежка организация във френско говорящата част на Белгия. Доброволецът ще се занимава главно с промотиране, подготовка, изпълнение и следпроектна дейност на доброволческите проекти на организацията (младежки обмен, международни летни лагери, културни събития, доброволчество в чужбина и други..). Организацията насърчава социалното приобщаване и отвореността към всякакви различия. Когато човек със специален профил или изправен пред някакви затруднения (социални, културни, образователни ...) участва в проект, доброволецът ще бъде особено отговорен да им помогне да се интегрират в групата.
Начало на проекта: 1ви март/април 2023; Продължителност на проекта: 12 месеца

Коментари:
Днес организацията от Белгия ми писа, че започват да набират доброволци по този проект.
Posted by: Иван
14.09.2022, 09:55
Добави нов коментар:
Вашето име: