English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Италия
Проект номер: 5479
Доброволецът ще подкрепя неправителствена организация във Фаенца и местната общност, помагайки в различни местни фолклорни събития, насърчавайки европейски възможности за младежта, солидарност и творческо мислене. Организацията домакин търси 2 доброволци между 18 и 30 години. Пише че не подбира доброволците според тяхния предишни знания или опит, а само според мотивацията.
Местоположение: Faenza, която е близко до Апенинските планини и Адриатическо крайбрежие. Равена, главен град Болония
Продължителност на проекта: 6 месеца; Начало на проекта: 2024


Коментари:
проекта покрива:
- настаняване (с платени всички комунални разходи)
- €330/месец за храна и джобни пари
- възстановяване на сума за пътуване: 275 € или 360 € според дистанцията
- градски велосипед
- читателска карта за библиотеката
- менторство
- обучение
- спешна подкрепа
- възможности за мрежи
- културна интеграция
- Хenner здравна застраховка
Posted by: Ivan
08.01.2024, 15:56
Добави нов коментар:
Вашето име: