English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Германия
Проект номер: 5452
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци, фокусиран върху проблемите на устойчивото развитие и опазването на околната среда. Дейности: градинарство (засаждане, като и грижа за растенията, които вече имат) и организиране на проекти за устойчивост, провеждане на кръжоци с местни младежи. Освен дейностите в местната общност, организацията домакин всяка година организира 8-10 младежки обмена и 2-3 курса за обучение. Така че доброволецът ще може да се запознае с много младежи от различни държави имащи интереси към опазването на околната среда.
Продължителност на проекта: ноември 2022 г. – април 2023 г (в голям град)
Ако доброволеца не може да замине септември 2022, датите могат да се преместят напред във времето.

Коментари:
Днес Лина от посрещащата организациа от Германиа ми писаха, че ако доброволеца не може да замине септември 2022, датите могат да се преместят напред във времето.
Posted by: Ivan
14.09.2022, 18:00
Добави нов коментар:
Вашето име: