English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Италия
Проект номер: 5439
теми:младежки дейности и управление на еко хостел
Проекта ще насърчава устойчивия туризъм чрез младежки хостел в историческия град в Италия. Доброволците от ще помагат в управлението на хостела, преподаването на чужди езици и в дейностите за социално развитие.

Начало на проекта: ноември 2022; Продължителност на проекта: 6 месеца

Добави нов коментар:
Вашето име: