English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Франция
Проект номер: 1072
Доброволеца ще помага в ръководене на извънкласни дейности за училищата и организиращи дейности за жителите: местни тържества, оркестър, театър, срещи, форуми, творчески работилници за конкретна публика (можете да изберете: деца, тинейджъри, възрастни хора), местни събития, както и езикови часове веднъж седмично. Възстановяване на историческа памет и културната идентичност чрез доклади, изложби. Организиране на летни лагери за деца през лятото. Организиране на ежедневни лагери (незначителни зидарски работи, дограма, боядисване, екологични работи). Популяризиране доброволчеството (презентации, създаване на комуникация медии и др.) Теми на проекта: екология и развитие на селските райони.
Начало на проекта: ноември 2022; Продължителност на проекта: 12 месеца

Коментари:
Днес посрещащата организация ми писа, че тази година отново търси доброволци за този проект.
Posted by: Ivan
24.08.2022, 16:21
Днес посрещащата организация обяви, че продължава да търси доброволци за този проект. Доброволецът трябваше да започне проекта на 1-ви април 2021, но вероятно проекта ще се отложи за 15ти април 2021. Всеки желаещ да участва трябва да попълни application form.
Posted by: Иван
22.03.2021, 09:12
Тази година посрещащата организация от Франция по този проект има два отделни проекта с различни начални дати. И двата проекта са за по една година. Първият е започнал на 18ти януари 2021. Но по този проект не е пристигнала една от доброволка. Така че спешно търсят момиче. Втория проект започва 1ви март 2021 - в него ще участват 4 доброволеца - няма изисквания за доброволците дали да са момичета или момчета.
Posted by: Иван
03.02.2021, 17:04
Други дейности:
Доброволците ще ще помагат в поддържането на базата на организацията, като например леки строителни дейности, дограма, боядисване. Организация и участие в местни междукултурни дейности като презентации в училища, творчески работилници за конкретна аудитория (можете да изберете: деца, тийнейджъри, възрастни хора, ...). Изграждане на мрежи между местните и нашите асоциации, за да се гарантира по-добра комуникация и по-голяма съгласуваност в териториалните действия; Популяризиране на асоциацията и доброволчество (презентации, създаване на комуникационни медии за асоцииране и др.)
Posted by: Иван
03.02.2021, 17:02
Днес Валерия от посрещащата организация във Франция ми писа, че търсят доброволци, които са готови да заминат в началото на март 2021 ! От снимката, която ми изпрати от проекта от тази година се вижда, че в проекта участват много доброволци от различни европейски държави. Толкова много хора на едно място, няма как да не е весело.
Posted by: Иван
16.12.2020, 14:40
Добави нов коментар:
Вашето име: