English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Австрия
Проект номер: 4535
Доброволецът ще помага във ферма. Дейностите със значителна работа около растения, билки и зеленчуци и други задачи свързани с поддръжката на фермата.
В дейности ще се включват и хора с интелектуални затруднения и поведенчески проблеми. По време на проекта ще научите много за техния начин на живот, както и за проблемите на хората с уврежданията и проблемите, пред които е изправена местната общност. Ще научите също как да работите заедно с хора с увреждания и как да повишите уменията им и да насърчите тяхната независимост.
Начало на проекта: март 2024
Продължителност на проекта: 6 месеца

Коментари:
Вчера Сузане от Австрия ми писа, че много ще се радва ако тази година да имат доброволец от България. Няма значение дали е момче или момиче. Активни Идеи си сътрудничи с тази организация от преди 2012 година. Така че организацията е много сериозна.
Posted by: Иван
30.01.2024, 19:51
Добави нов коментар:
Вашето име: