English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Германия
Проект номер: 5486
Като доброволец ще се присъедините към един от най-големите и разнообразни културни центрове на Бремен. Ще станете част от техния голям, самоуправляващ се екип, който е разделен на по-малки подекипи, например екипът, който работи с деца в театрална група, медийният екип, който предлага курсове за млади хора по видеозаснемане, и музикалният екип, който организира групови лагери на предстоящи любители музиканти от Бремен. Културният център също така организира широка гама от събития – от фестивали за изменението на климата до концерти, лекции и изложби, където ще е необходима вашата подкрепа особено за видимостта – правене на снимки и видео за социалните ни мрежи.
Начало на проекта: 02 май 2024 ; Продължителност на проекта: 12 месеца

Коментари:
През януари 2024та се завърна Яница, която прекара една незабравима година като доброволка в същата организация домакин в Бремен. Първоначално проекта й беше 8 месеца, но тъй като много и хареса, а и от организацията домакин бяха доволни от нея, те удължиха проекта на Яница до максималните 12 месеца, които позволява програмата.
Posted by: Иван
01.02.2024, 12:44
Добави нов коментар:
Вашето име: