English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Полша
Проект номер: 5133
Полска организация търси доброволец за ЕДС проект с продължителност 12 месеца.
Проектът е одобрен, така че веднага ще разберете дали сте одобрени или не.
Име на проекта: "ЕДС доброволците като пример за добър принос на културните различния на хората"
Целта на проекта е:
- промяна на начина на мислене на жителите на нашата общност към чужденци от "чужденец, подозрителен, заплашва" да "добре познат, харесван, полезен" чрез ежедневната работа на доброволци с хора с увреждания и младежи.
- промяна към положително мислене на възгледите към живота на а-социалните хора, които не разполагат с надежда за по-добро бъдеще. Както за полските младежи, така и за доброволците.
- осведоменост за проблемите на хора от проблемни семейства, бедни, деморализирани. Показване на възможностите за промени.
- насърчаване за активно участие в живота на общността на местно ниво

Добави нов коментар:
Вашето име: