English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Испания
Проект номер: 5308
Свободни места: Запълнени !
Доброволците ще участват в дейности на местно ниво в общината и кметството на малък град. Дейности: - организиране на развлекателни дейности за възрастни хора, като игри с думи, участие в бинго или коледна игра; Средно училище: предоставяне на подкрепа на учители по английски език; Начално училище: осигуряване на подкрепа в клас с едно момче на 6-годишна възраст със синдром на Даун;Културен център: Подкрепа в библиотеката с играчки, организиране на дейности за деца / младежи по време на свободното време, кръжоци и рисуване, помагане на деца за домашните им; образование за възрастни: компютърна поддръжка, уроци по английски език - основни познания. Начало на проекта : септември 2019
Добави нов коментар:
Вашето име: