English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Португалия
Проект номер: 4967
Доброволецът ще помага в организация за осъществяването на най-различни дейности, свързани с изкуства, спорт, фестивали, семинари....
Производство на фотографии / късометражни филми за квартала, жителите му, търговия и дейности;
Работа с хора на различни възраси (деца, възрастни хора, инвалиди), в съответствие с интересите на доброволците и местните нужди
Продължителност на проекта: 9 месеца; Начало:1ви март 2021-та година

Коментари:
Бъдете част от екипа, който организира съседския фестивал, където музиката, танците, спорта, културата са обединени в голямо „улично социално парти“;
Posted by: Иван
06.01.2021, 14:47
Добави нов коментар:
Вашето име: