English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Португалия
Проект номер: 3302
Участие в събития за повишаване на осведомеността в областта на достъпността;
- Подкрепа в създаването и прилагането на действия за повишаване на осведомеността за един от основните фактори за социално изключване на хората с двигателни увреждания (липсата на достъпност);
- Изготвяне на рекламни материали в рамките на действия и събития в областта на достъпността,
- Административна и управленска работа, свързана с проекта за достъпност;
- Подкрепа при провеждането на комуникационна кампания;
- Подкрепа за Деня на достъпността 2021;
- Бенчмаркинг на инициативи за достъпност в Португалия и по света;
- Подкрепа за програмата за набиране на средства по отношение на редовните донори;
- Административна работа в областта на лоялността на редовните донори, а именно пощенски пратки и изследователска работа;
- Принос за изпълнението на проекта „Лице в лице” в областите планиране и логистика, управление на екип, чрез: телефонни контакти, производство на документи, поставяне на реклами за набиране на персонал, онлайн проучвания, разпространение на флаери и плакати, производство на рекламни материали (снимки и видеоклипове) наред с други.
Приветстват се нови перспективи и предложения за проекти от доброволците.
Продължителност на проекта:12 месеца; Начало:1ви март 2021-та година

Добави нов коментар:
Вашето име: