English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Румъния
Проект номер: 5408
В проект за еко-социален туризъм ще участват 4 доброволеца от различни Европейски държави. Цел на проекта: образователни дейности, дейности за развитие на селските райони и придобиване на управленски умения на структурите за приемане на туристи в къмпинга, където доброволците ще работят през повечето време.
Местоположение: Централна Румъния
Продължителност на проекта: 5 месеца
Начало на проекта: 1ви май 2021

Добави нов коментар:
Вашето име: