English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Германия
Проект номер: 1655
Свободни места: Запълнени !
Stiftung Körperbehinderten-Zentrum Oberschwaben
Project start September 2011, duration 11 months
Art and culture
Държава: Норвегия
Проект номер: 3004
Свободни места: Запълнени !
Ancient songs, dances, music, poems, histories, rituals or old traditions forgotten from their own country or minority folk-tribes.
Държава: Гърция
Проект номер: 153
Свободни места: Запълнени !
Дейностите, в които доброволците ще участват, са следните:
-Подпомагане в областта на изследванията на информация по различни теми, свързани с младежта в ЕС и в помощ при създаването и обсъждането на нови идеи.
- Арт изложби и културни прояви (в сътрудничество с млади художници, групи от млади хора ).
- Събитията за деца (куклени представления в сътрудничество с професионалисти и младежки групи)
- Подпомагане в производство на печатни материали рекламни събития (плакати, информационни материали, брошури, листовки, покани).
- Подпомагане в градската библиотека
- Подкрепа за създаване и обновяване на интернет страницата на проекта.
Държава: Испания
Проект номер: 169
Свободни места: Запълнени !
Програмата доброволчеството "Стани по-добър с книги" се провежда в болница "Майка и дете" в Malaga.
- Останалите дейности се извършват в рамките на Фондацията: испански имигранти, Международно сътрудничество" Книга за света ",
- Организацията на цифрови и печатни материали, мини-библиотеки
- онлайн ресурси за четене,
- поддръжка на редовното актуализиране на интернет страницата на фондацията.
Доброволец за тийнейджърски програми
Държава: Ирландия
Проект номер: 161
Свободни места: Запълнени !
Дейности:
- работа с млади хора
- административни и практически задачи в офиса
- информация и изготвяне на младежки програми, включително ден на доброволците, работни срещи, кръжоци
- образователни дейности за млади хора от необлагодетелстваните райони или млади хора в неравностойно положение
Лагери за деца и младежи
Държава: Полша
Проект номер: 134
Свободни места: Запълнени !
През лятната ваканция на доброволеца ще има възможност да вземe участие в различни лагери за деца и младежи - като асистент или ръководител на група. Отговорнсти свързани със спорт и / или на музика.
Организиране на всякакви видове летни лагери с деца, пешеходни турове с младежи, кану лагери и ветроходни лагери.

свободни места: 6
Краен срок: 30 октомври 2010
Доброволец в център за свободното време
Държава: Словакия
Проект номер: 159
Свободни места: Запълнени !
Дейности:
- Редовни дейности в различни клубове, като клубове по спорт (тенис, тенис на маса, футбол, хандбал, гимнастика и бойно изкуство), клуб по танци (хип-хоп, брейкденс, латино, черно отдолу танци и мажоретен състав), клуб по езици (английски, Немски) и клуб по околната среда (ние имаме около 553 членове в момента);
- Организация на много събития (например Хелоуин, Свети Никола ден, Великден), спортни състезания, изложби и пътувания за деца;
- дейности като летни лагери, спортни състезания или специални работни групи;
- Индивидуална работа с талантливи деца, подкрепа на хората с неравностойно положение (на ромската общност и хората с увреждания);
- педагогически надзор в празнични и почивни дни.
Държава: Чехия
Проект номер: 164
Свободни места: Запълнени !
Търсим 2-ма доброволци мотивирани да работят с деца с увреждания основно като лични асистенти.
Други дейности: които са включени в проекта: лагери за интеграция, терапия с кучета и други.
Държава: Австрия
Проект номер: 165
Свободни места: Запълнени !
Дейности:
- да помагат на нашия екип с ежедневните програми, като спорт, младежки център, домове за възрастни хора, вестник за децата, детски градина и т.н.
Ние приветстваме доброволци с нови идеи за всеки ден (например нови културни дейности, игри от родните си страни, ...).
- Доброволецът трябва да обича да работи с деца на възраст между 5 и 15 години.
Общински център за изоставен и безстопанствени животни
Държава: Турция
Проект номер: 140
Свободни места: Запълнени !
Дейности:
- грижи за животните
- наблюдение
- намиране на хора, който да осиновят животните
- любов към животните
Краен срок: 30 октомври 2010
  Страница: 80 от 80  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80