English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Испания
Проект номер: 5210
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за младежки център към общината
Начало на проекта: Февруари 2019
Продължителност на проекта: 10 месеца
activities connected with youth participation, for them to empower the local youth and motivate them to use these opportunities. The activities will be connected with multimedia creation (video, posters...), dissemination of youth information, helping in the organisation of youth events of the city, helping in the trainings for youth, collaboration in the coworking and entrepreneurship programme and in general, being part of the team of youth workers of our youth center.
Държава: Португалия
Проект номер: 3302
Теми: Anti-discrimination ; European awareness
За повече информация питайте на емайл !
Activity start date: 1st March 2019
Activity end date: 28th February 2020
Activity duration: 12 months
Държава: Португалия
Проект номер: 5168
Доброволец в Португалската асоциация за кариерно развитие.
Начало на проекта: между 01.10.2017 и 01 февруари 2018 (по избор на доброволеца)
Продължителност на проекта: 6 месеца
Натиснете "Повече Информация", за да видите цялата информация на английски.
Държава: Португалия
Проект номер: 5258
Проект за доброволци в Португалия.
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Чехия
Проект номер: 5287
Проект за доброволци в Чехия.
За повече информация натиснете бутон "Повече Информация"
Държава: Чехия
Проект номер: 5286
Проект за доброволци в Чехия.
За повече информация натиснете бутон "Повече Информация"
Държава: Хърватска
Проект номер: 5285
Проект за доброволци в Хърватска.
За повече информация натиснете бутон "Повече Информация"
Държава: Испания
Проект номер: 5283
Проект за доброволци в Испания.
За повече информация натиснете бутон "Повече Информация"
Държава: Латвия
Проект номер: 5274
Проект за доброволци в Латвия.
За повече информация натиснете бутон "Повече Информация"
Държава: Испания
Проект номер: 5273
Проект за доброволци в Испания.
За повече информация натиснете бутон "Повече Информация"
  Страница: 24 от 74  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74