English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Италия
Проект номер: 144
Свободни места: Запълнени !
Дейности:
- Подкрепа на доброволческата дейност - промоционални кампании (производство и разпространение на брошури, организиране на събития и т.н.)
- Подкрепа при приемането на доброволци в Италия (подкрепа на логистиката, да отговарят на местните партньори, координира контактите между лагер лидери и входящи доброволци и т.н.)
- Подпомагане при изпращането на италиански доброволци в чужбина (управление на доброволци база данни, управление на техните приложения / надписи, престой в контакт с приемащи организации и т.н.)
- Подкрепа за настаняването на младежите в неравностойно положение в национални и международни доброволчески проекти (управление на бюрокрацията, социални услуги, улесняване на тяхното пътуване и т.н.)
Краен срок: 30 октомври 2010
Държава: Испания
Проект номер: 3827
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за Библиотека и Младежки информационен център
Начало на проекта: октомври 2012
Продължителност на проекта: от 6 до 9 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 4496
Свободни места: Запълнени !
Начало на проекта: октомври 2012
Продължителност на проекта: от 2 седмици до 9 месеца
Дейности:
- to promote activities between young people
- to promote social integration, equality and solidarity between young people through social, artistic, environmental, culturals, of integration community based and/or sporting projects, at local, national or international level
- to encourage participation young people with the main objectives of promoting tolerance, intercultural and social awareness.
- to educate citizens to be socially active and aware of social needs.
Държава: Ирландия
Проект номер: 2256
Свободни места: Запълнени !
Начало на проекта: Февруари 2012 г.
Край на проекта: ноември 2012 г.

Селекция на доброволеца ще се осъществи чрез телефонно или скайп интервю

Задачи на доброволеца:
- Подкрепа за управление и координация на програми за млади хора.
- Справяне с ежедневните заявки от младежи, свързани с всички аспекти на техните запитвания
- Поддържане на връзки със съответните отдели и клонове по отношение на различни заявки за младежта.
- помощен отбор за поддържането на добри отношения с младите хора.
- Да окаже помощ с личностното развитие, младежки медии и уовкшопи
- Общи Офис задължения, в т.ч. завършване на различни доклади, рекламни материали, прессъобщения и т.н.
- Създаване на изследвания, при които е се изисква работа с различни приложения, т.е. Word, Internet Explorer, Media приложения
Държава: Румъния
Проект номер: 143
Свободни места: Запълнени !
Румънска организация търси доброволец за период за най-малко 6 месеца.
Тема: Art and culture
Той трябва да знае сценични изкуства, жонглиране, изпълнения пой и други забавления свързани с уличните изкуства. Бихме искали той да създаде кръжоци по улични изкуства, където да обучава другите доброволци в нашия младежки център.
Държава: Австрия
Проект номер: 231
Свободни места: Запълнени !
Start october 2011, duration 10-12 months
Държава: Латвия
Проект номер: 2673
Свободни места: Запълнени !
Един доброволец с интерес и опит в театъра
Един доброволец с интерес и опит във създаване на видео

Начало на проекта: 01 април 2012
Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Румъния
Проект номер: 4495
Tasks of volunteer:
-Collecting and editing material for our periodic newspaper
-Helping in project writings and management
-Development and promotion of Nemere Trail (the second greenway for bicycles in Covasna county)
-Helping in organizing 2% campaign
-Helping in organizing a photo exhibition (in winter)
-Visiting our partner organizations and promoting volunteering within EVS program
- Helping in the organizing and in the carrying out the 3. Spring Green Days in March, 2012
- Cleaning of the city - event for the day of the Earth, apr.22, 2012
- Participating on different voluntary activities (collecting used cooking oil, activities for young people and children, lectures in schools and daycares, projections of documentaries in various places, presenting the foreign culture and traditions to youth, etc.)
- Helping in organizing sport events that draw the attention to a healthier life style, like: the Critical Mass, the Family Running Day, the 24 hours Running, bicycle beauty contest, chess championship and several bicycle tours.
Държава: Испания
Проект номер: 4607
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за дневен център за бездомни хора, имигранти и наркотично зависими хора.

Начало на проекта: 1-ви декември 2011 г
Продължителност на проекта: 9 месеца
Development cooperation
Държава: Литва
Проект номер: 2783
Свободни места: Запълнени !
A volunteer will assist teachers in the daily pedagogical process. The main activities, which we could offer for the volunteer, will be in assisting teachers in artistic education as our school focuses on students’ artistic development.
  Страница: 70 от 79  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79