English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Полша
Проект номер: 3198
Доброволеца ще помага в училище за интегриране - основно и средно. Училище е разположено на около 20 км от Краков. То е интеграционно, защото има ученици с и без увреждания. Размерът на класовете и дейностите на класовете варират. Като доброволец ще помагате на учителите и преподавателите с техните класове. Очаквайте да готвите много традиционни полски ястия, но и да научите как да приготвяте собствените си традиционни ястия, както и да правите много занаяти като великденски кошници и подаръци за майчин ден. Физическата терапия, физическото възпитание и часовете по английски са само няколко примера за други класове, на които бихте могли да помогнете.
Начало на проекта: септември 2020 г. Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 3197
Доброволецът ще живее в Краков и ще помага в аутизъм център. Това е образователен център, включващ детска градина, основно училище, средно училище и професионален център за хора на възраст между 4 и 25 години с аутизъм. По време на вашата доброволческа дейност тук ще имате възможност да работите в различни класове, с различни възрастови групи, различни етапи на аутизъм и различни дейности. Има 4 ученици в клас, за да се осигури личен подход към всеки ученик.
Задачите на доброволеца ще бъдат да помага учителите и децата по време на часовете им, което би могло да бъде художествена работилница, клас по чужди езици, музика, терапия с животни, физическо възпитание, ходене до басейна и др.
Начало на проекта: септември 2020 г. Продължителност на проекта: от 10 месеца.
Държава: Полша
Проект номер: 5379
Доброволецът ще подпомага педагозите в ежедневните им дейности в детската градина. Доброволецът насърчава децата да опознават чужди езици и култури и да се изразяват, като използват жестове и изражения на лицето. Доброволецът ще работи в млад екип от педагози, който подкрепя доброволеца. Ще има и възможност да се реализират собствени идеи на практика и да се реализират собствени дейности с културен опит и национален произход.
Начало на проекта: септември 2020 г. Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 5378
Доброволеца ще помага в училише. Училището е напълно оборудвано с компютърни зали, достъп до интернет, два центъра за дневни грижи, столова, фитнес зала, библиотека, площадка за игра и градина. Училище е отворено от 7 до 17 часа. Основна задача на доброволеца ще бъде подкрепата на учениците и учителите в различни дейности. Доброволецът ще участва активно в ежедневния училищен живот, като същевременно ще насърчава европейското гражданство, толерантността и позитивното отношение към новите култури, езици и идеята за доброволен труд.
Начало на проекта: септември 2020 г. Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Малта
Проект номер: 2854
Проект за доброволци, които да помагат в природозащитен център за птици.
Задачи на доброволецът:
- да разработва творчески дейности и идеи за ангажиране на децата с природата
- организиране на образователни програми в училищата чрез образователни беседи и насърчаване на обучението на открито в училище
- изготвяне образователни сесии за групи с младеж
- административни дейности, например записване на ангажираността на всяко училище с образователна програма на центъра и резервиране на посещения на училищата в природни резервати; Начало на проекта: април 2021
Продължителност на проекта: 12 месеца ; Кандидатстване: след септември 2020
Държава: Люксембург
Проект номер: 5098
Проект за доброволци в Люксембург свързан с музика и музикален театър.
Начало на проекта: септември 2020 или след това
Специално изискване, за този проект, е доброволецът да има добро ниво на френски и английски.
Държава: Португалия
Проект номер: 5166
Организацията търси доброволци 6 различни проекта около красивата река Мира в Португалия с уникален цвят. Темите на проектите са околна среда и устойчиви общности; Активен туризъм и природа ; устойчиво развитие, ; младежки работилници ; медии ; култура и изкуство
Начало на проекта: 2020
Кандидатстване: април 2020
Държава: Италия
Проект номер: 5376
Свободни места: Запълнени !
Теми на проекта: креативност и култура, мигранти, младежи с по-малко възможности, развитие на селските райони
Доброволеца ще помага на организация, занимаваща се със социална дейност, най-вече за подпомагане на деца в условия на социални затруднения. Младите хора с по-малко възможности ще бъдат пряко или косвено ангажирани, за да получат по-добри познания за активната роля, която могат да играят в обществото.
Дейности: кинофорум, културен дебат за диалог между поколенията, светът на емоциите за младостта; организиране на екскурзии-историческа, културна, географска и художествена гледна точка.Организацията търси двама доброволци.
Дати на проекта: от 2020 до януари 2021
Държава: Италия
Проект номер: 5349
Краткосрочен проект за доброволци, които да помагат в дейности за краткосрочния фестивал са:
• подпомагат персонала и местните доброволци в създаването на социални анимационни дейности и игри за фестивала
• доброволците ще бъдат насърчавани да организират свои собствени работилници, събития или спортни дейности заедно с младежите и местните доброволци;
Начало на проекта: юни 2020
Продължителност на проекта: 2 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 1078
Дългосрочен СПЕШЕН проект за момиче. Доброволката ще помага в поддържането на базата на организацията, като например леки строителни дейности, дограма, боядисване. Организация и участие в местни междукултурни дейности като презентации в училища, творчески работилници за конкретна аудитория (можете да изберете: деца, тийнейджъри, възрастни хора, ...), местни събития, както и езикови часове веднъж седмично; Изграждане на мрежи между местните и нашите асоциации, за да се гарантира по-добра комуникация и по-голяма съгласуваност в териториалните действия; Популяризиране на асоциацията и доброволчество (презентации, създаване на комуникационни медии за асоцииране и др.)
  Страница: 12 от 79  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79