English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Австрия
Проект номер: 208
Посрещащата организация е център за млади хора на възраст между 15 и 21 години със специални образователни потребности. Целта е те да бъдат интегрирани на пазара на труда. Центърът работи в групи до седем души с постоянен треньор и обучавамет около 30 младежи всяка година.
Местоположение: Виена
Начало на проекта : 1ви септември 2020.
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Португалия
Проект номер: 5327
Доброволеца ще помага в младежка организация в южна Португалия. Целите:
- Насърчаване на активното младежко участие в обществото
- Разработване на дейности (между) културни, образователни, социални, спортни, развлекателни и екологични, насочени към цялостно развитие на младите хора;
- Насърчаване на дебатите и разпространение на информация за нуждите и стремежите на младежта по отношение на приноса към разработването и прилагането на местните политики
- Насърчаване на равенството между половете, гражданството, социалното включване и недискриминацията
Начало на проекта: септември 2020 ; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Австрия
Проект номер: 249
Доброволеца ще помага в организацията, която предлага ранна грижа за деца. Дейностите са за 14 деца между 1 и 6 години. Доброволецът може да се храни с децата, за които ще има прясно сготвена биологична храна, приготвена от кубинският готвач в организацията. Доброволецът ще бъде включен във всички ежедневни дейности, като ядене, правене на домашни работи, игра или почистване, сутрешния кръг, както полагащите се грижи за поддържане на мястото за хранене. Всеки следобед може да има различен фокус, като: музика, традиции / навици, игри, готвене, език и т.н.). Друга възможност би била прожектиране на някакъв ваш специален талант. Начало : 01.09.2020. Продължителност: 12 месеца във Виена
Държава: Австрия
Проект номер: 214
Доброволецът ще помага в дом за хора с увреждания, където живеят на около 25 човека. Местоположението е в малко градче близо до Виена.
Като доброволец, вие ще помагате екипа на в ежедневните им дейности, както и в свободното време с клиентите. Екипът се състои от професионалисти и държавни служители. Вие ще бъдете запознати с всички дейности на центъра и ще можете да въвеждате вашите интереси и таланти според вашата личност.
Начало на проекта : 1ви септември 2019.
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Гърция
Проект номер: 2075
Организацията търси доброволци за 8 различни проекта:
- електронен дизайнер
- дигитални технологии
- кино изкуство
- международен офис асистент по проекта
- център за спасяване на кучета
- младежки център
- екологичен образователен център
- дневен център за деца с аутизъм
Държава: Австрия
Проект номер: 248
Доброволецът ще помага в след училищни дейности за 14 деца на възраст между шест и осем години. Дейносите ще се провеждат във Виена от понеделник до петък от 12:00 до 17:30. Има двама щатни лица, които имат педагогическа подготовка и също посещават някои външни обучения, като Монтесори-курсове и др. И двамата са много сърдечни, търпеливи и компетентни хора, които правят всичко възможно осигуряват приятна и топла атмосфера, а също и подкрепят международните доброволци по най-добрия начин.
Държава: Австрия
Проект номер: 211
Доброволеца ще помага в асоциация за деца на студенти. Дейностите се провеждат в кампуса на университет разположен в 9-ти район във Виена. Предложени дейности : Всеки доброволец носи свои собствени знания и опит от културния си произход. Това може да бъде музика, танци, приказки, постъпления от готвене, игри, спорт и т.н. Ще работите с децата в свободното им време; ако е необходимо ще помогнете с домашните ; посещаване на редовните програмни срещи на персонала и децата, където програмата на дейностите е определена; ще бъдете част от екипа: срещи на екипи, веднъж седмично и срещи с родители веднъж месечно.
Начало на проекта : 1ви септември 2020 ; Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 1253
Доброволеца ще помага в кметството на град в северозападна Франция.
Мисията ще се фокусира върху насърчаването на добрите практики в областта на околната среда. Организацията домакин ще бъде кметство на града, което би искало да развие добрите практики в областта на околната среда сред своите граждани.
Кандидатстването ще бъде през есента на 2020.
Начало на проекта: януари 2021
Държава: Франция
Проект номер: 916
Доброволеца ще помага в младежки информационен център, както с ежедневните му дейности, така и с провеждане на местни младежки събития, подкрепа на младите хора в техните проекти, свързани с международната мобилност и др. концерти, форум за летни работни места, фестивали, конференции, работилници
Младежкият център работи с местната младеж и за да предложи няколко събития през цялата година: концерти, форум за летни работни места, фестивали, конференции, работни срещи
Начало на проекта: ноември 2020
Продължителност на проекта: 9 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5163
Екологични дейности, устойчиво развитие и екологично образование, организиране на летни лагери за деца и младежи. Работа в национален парк.
Начало на проекта: септември 2020
Продължителност на проекта: 9 месеца
  Страница: 1 от 76  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76