English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Великобритания
Проект номер: 5229
Проекта ще събере 18 млади хора от шест държави-членки на ЕС в значими дългосрочни доброволчески дейности. Доброволците ще живеят, учат и работят заедно с хора със специални нужди. Цели: - Засилване на социалното включване на хората с увреждания; - насърчаване на принципите за равно третиране, равни възможности и недискриминация; - да даде възможност на доброволците да развият умения и компетентност, която ще улесни тяхното активно гражданство, работоспособност и преход към пазара на труда; - да повиши осведомеността по въпросите на околната среда и значението на биологичното разнообразие.
Начало на проекта: 2021та година ; Местоположение: Северна Ирландия
Продължителност на проекта: между 6 и 12 месеца (по избор на доброволеца)
Държава: Унгария
Проект номер: 5035
Доброволецът ще помага в създаване на радио предаване на английски с останалите 6 доброволци, на групи.
Програми:
- Новини за световната политика
- Клюки за световната политика
- Гледна точка (Европейски съюз)
- Безплатни теми (Безплатни теми)
- Опит на света
- Езиков урок
Начало: януари 2021 г. Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 3826
Място: Каталония; Заминаване за Испания: март 2021-та година
Целта на проекта: Да се насърчи социалната интеграция, равенство и солидарност между младите хора чрез социални дейности, артистични дейности, дейности свързани с опазването на околната среда, организиране на културни и спортни събития. Проекта цели интеграцията да бъде в общността на местно, национално или международно ниво.
• Да се насърчи участието на младите хора, насърчаване на толерантността, междукултурното и социална отговорност
• Да обучава гражданите да бъдат социално активени и наясно със социалните нужди на другите ; Продължителност на проекта: 7 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5399
Интересувате ли се от междукултурни и социални дейности? Искате ли да откриете италианския език и култура?
Търсим доброволци, които да се присъединят към нашия международен екип и да работят с местни и международни граждани.
Къде: в южната част на Италия, в кампуса на университета в Калабрия.
Кога: започнете от 11 януари 2021 г. за 6-12 месеца.
От ЕС се покрива програма: 100% настаняване, пътни разходи, застраховка, храна и джобни пари и езикови курсове.
Държава: Великобритания
Проект номер: 5403
Доброволците (в посетителски център на природен парк) трябва да проявяват интерес към културното и природно наследство и околната среда, но не е необходимо да притежават специализирани знания или умения. Ентусиазмът и ангажираността да научат повече са най-важни ! Интересът да спомогнем за споделянето на нашите природни места и истории с другите е важен и известен опит в предоставянето на страхотни преживявания на клиенти и посетителите на парка. Доброто познаване на английски би било от полза.

Продължителност на проекта: 9 месеца; Начало: 15ти март 2021-та година
Държава: Германия
Проект номер: 1589
Екологичен проект, който ще започне септември 2021. Посрещащата организация притежава еко къща, доброволецът ще работи в градината. Освен ежедневното градинарство има и специални младежки дейности, които могат да бъдат подкрепени или създадени от доброволеца. Проекта е за природообразование. Еко къщата все още е в начална фаза, така че идеите и собствените проекти на доброволеца са добре дошли. В младежкия клуб доброволците ежедневно подпомагат младежите и персонала, които ежедневно проектират и провеждат развлекателни дейности, както и специални проекти с по-голяма продължителност.
Критерии за подбор: Интерес към работата с младежта / интерес към работата сред природата.
Държава: Швеция
Проект номер: 5402
Търсят се 3ма доброволци готови да живеят "simple with less comfort.". Дейности:
- Пермакултурно градинарство / дребномащабно земеделие (някои животни). Почва и оборски тор. Рециклиране на ресурси.
- Естествена сграда с дървени трупи, дърво, камъни, глина, слама. С ръчни инструменти.
- Консервиране на храна, печене.
- Работа в гората.
- Занаятчийство, ако се интересувате
- Приемане, грижа за гостите
- Оцеляване / природни умения / къмпинг.
Държава: Белгия
Проект номер: 5092
Търси се доброволец за проект в център за работа с деца и младежи в град Лиеж в Белгия. Обичайните дейности в центъра за приключения:
Артистични работилници (живопис, скулптура, театър ...);
Криейтив / работни срещи с участие (готвене, шиене, занаяти, арт, разказване на истории ...);
Игри (игри на открито, спортни игри, игри за маса ...);
Дейностите на открито (игри сред природата, откриване на съкровища, лагерен огън, градинарство ...)
Начало на проекта: 01 февруари 2021; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Португалия
Проект номер: 3302
Участие в събития за повишаване на осведомеността в областта на достъпността;
- Подкрепа в създаването и прилагането на действия за повишаване на осведомеността за един от основните фактори за социално изключване на хората с двигателни увреждания (липсата на достъпност);
- Изготвяне на рекламни материали в рамките на действия и събития в областта на достъпността,
- Административна и управленска работа, свързана с проекта за достъпност;
- Подкрепа при провеждането на комуникационна кампания;
- Подкрепа за Деня на достъпността 2021;
- Бенчмаркинг на инициативи за достъпност в Португалия и по света;
- Подкрепа за програмата за набиране на средства по отношение на редовните донори;
- Административна работа в областта на лоялността на редовните донори, а именно пощенски пратки и изследователска работа;
- Принос за изпълнението на проекта „Лице в лице” в областите планиране и логистика, управление на екип, чрез: телефонни контакти, производство на документи, поставяне на реклами за набиране на персонал, онлайн проучвания, разпространение на флаери и плакати, производство на рекламни материали (снимки и видеоклипове) наред с други.
Приветстват се нови перспективи и предложения за проекти от доброволците.
Продължителност на проекта:12 месеца; Начало:1ви март 2021-та година
Държава: Португалия
Проект номер: 4967
Доброволецът ще помага в организация за осъществяването на най-различни дейности, свързани с изкуства, спорт, фестивали, семинари....
Производство на фотографии / късометражни филми за квартала, жителите му, търговия и дейности;
Работа с хора на различни възраси (деца, възрастни хора, инвалиди), в съответствие с интересите на доброволците и местните нужди
Продължителност на проекта: 9 месеца; Начало:1ви март 2021-та година
  Страница: 1 от 79  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79