English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Великобритания
Проект номер: 5229
Проекта ще събере 18 млади хора от шест държави-членки на ЕС в значими дългосрочни доброволчески дейности. Доброволците ще живеят, учат и работят заедно с хора със специални нужди. Цели: - Засилване на социалното включване на хората с увреждания; - насърчаване на принципите за равно третиране, равни възможности и недискриминация; - да даде възможност на доброволците да развият умения и компетентност, която ще улесни тяхното активно гражданство, работоспособност и преход към пазара на труда; - да повиши осведомеността по въпросите на околната среда и значението на биологичното разнообразие.
Начало на проекта: август 2021 ; Местоположение: Северна Ирландия
Продължителност на проекта: между 6 и 12 месеца (по избор на доброволеца)
Държава: Австрия
Проект номер: 4536
Прект за доброволеци, които да помагат в Рудолф Щайнер училище с 300 ученици от 1ви до 12ти клас и 45 учители. Фокусът на проекта се поставя върху, артистичните обучения като музика, изкуство, драма, театрални и занаятчийски работилници, обработка на предмети като камък и дърводелство, шивачество, коване, тъкане и др. Училището е основано от родители и учители преди 40 години и е част от световната асоциация за Валдорфска педагогика /Рудолф Щайнер.
Начало на проекта: септември 2021 ; Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Чехия
Проект номер: 5140
Доброволецът ще помага в скаутски център за екологично образование. Доброволческата дейност се състои от различни дейности: работа и развитие на центъра, подпомагане на програми (напр. Пещерни), работа в градината и къмпинга, помощ в кухнята, почистване, грижа за гостите и работа в инфо-магазина ; проекти за опазване на природата и скаутски къмпинг
Начало на проекта : август 2021 ; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 3178
Интересувате ли се от организиране на фестивали и културни събития?
Както и да работите с деца? Искате да водите семинари за местната общност?
Тогава този проект е за вас!
Посрещащата организация от Вроцлав търси 1 мотивиран доброволец, който да се присъедини към техния проект, предназначен за междукултурна комуникация. Доброволецът ще работи заедно с предварително избран доброволец от държава извън ЕС и ще живее заедно с други международни доброволци, които помагат по други проекти на организацията домакин.
Продължителност на мобилността: 9 месеца; Начало : август 2021 г.
* поради пандемични ограничения активността може да започне по-късно
Държава: Австрия
Проект номер: 197
Доброволеца ще помага в частно училище, което предлага алтернативно образование за деца на възраст 6-14 години, базирани на принципи на прогресивното образование, особено чрез методите на Монтесори за ненасилие
и комуникация. Училището се посещават от 60 деца. Търсят се доброволци, които да подкрепят учителите в класните стаи, да помагат на децата с техните задачи и подготвят учебни материали. Освен това училището се опитва да задълбочи контактите и да засили общите дейности с други образователни институции и създаване на център за прогресивно образование в региона и отвъд близката граница до Словения. Местоположение: между Марибор и Грац
Начало на проекта: септември 2021 ; Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Финландия
Проект номер: 5421
Интересувате ли се от природата и градинарството? Искате ли да участвате в организирането на събития и дейности за местните жители? В този проект трима доброволци ще работят в малък морски град (25 000 жители). Градът е заобиколен от природа и историята му се корени в ерата на ветроходните кораби. Архипелагът се превърна в популярна дестинация. Доброволците ще работят основно в кръжоци и работилници предназначени за млади хора. Семинарите са насочени към обучение на нови умения и повишаване на участието. Те ще бъдат фокусиран върху природата и градинарството, но е възможно да се работи и с други теми като нови занаяти и медии. Освен това доброволците ще участват в планирането и изпълнението на събития, празнуващи морската история на региона.
Начало на проекта: 1 ви май 2021. Продължителност на проекта: 3 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5419
Организацията домакин има 2 проекта за доброволци в Испания:
- Проект 1: Младежи и музика
- Проект 2: Pазвитие на селските райони
Проектите е трябвало да започнат през месец март, но тъй като все още не са намерили доброволец, всеки желаещ може да започне през август 2021.
Начало на проекта: възможно най-скоро. Продължителност на проекта: 5 месеца
Вижте подробно дейностите в бутон "Повече Информация"
Държава: Австрия
Проект номер: 205
Доброволеца ще помага в частно училище, което предлага алтернативно, училището всъщност е неправителствена организация създадена от самите родители на децата в училището. Екипа е от осем учители, които отговаря за образованието на 85 деца. Училището работи по педагогически принципи (Монтесори, Пиаже), което означава, че работата е ориентирана към нуждите и желанията на децата. Методите за обучение се основават на „практическа“ работа и на проекти. Един от принципите на нашето училище е „учене чрез правене”.
Начало на проекта: септември 2021. Местоположение: Грац
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Австрия
Проект номер: 202
Доброволеца ще помага в основно и средно училище, което предлага алтернативно образование за ученици на възраст 6-14 години. Училището преподава главно според методите на Мария Монтесори и Питър Петерсен Йенаплан. Един от най-важните ни принципи са: не-насилствената комуникация, уважението към развитието на детето, уважението към всяко човешко същество и към творчеството.

Начало на проекта: есента на 2021
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Унгария
Проект номер: 5412
Ако сте някой, който обича да работи с деца и младежи и желае да помага на семейства в неравностойно положение.
Търсим дългосрочни доброволци, на възраст между 21 и 30 години, които са ентусиазирани за младежката работа с деца в неравностойно положение и мотивирани да се включат в интеграцията на ромските общности.
Вашите задачи включват организиране и анимиране на следобедните клубове, занаятчийски и спортни дни, седмични посещения в местните училища и много други тематични дейности, които се фокусират върху развитието на общността.
Начало на проекта: юли 2021; Продължителност на проекта: 11 месеца
  Страница: 1 от 80  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80