English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Италия
Проект номер: 4882
Свободни места: Запълнени !
* Location: Padova, Italy
* Deadline: 07/12/2012
* Start: 31/01/2013
* End: 31/10/2013
Държава: Австрия
Проект номер: 4855
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага център за инвалиди.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 18-ти декември 2012 г.
Държава: Германия
Проект номер: 4715
Свободни места: Запълнени !
Продължителност на проекта: 10 месеца
Задачи: Доброволеца ще работи в център за младежка информация, проучване, подготовката и предоставянето на информация, организиране на срещи за младежи от чужбина. Доброволеца ще помага на посрещащата организация в различни проекти (младежки обмен, информационни срещи, има възможност да се направи личен проект)
Изисквания: посрещащата организация е ориентирана регионално, така че е необходимо доброволеца знае поне малко немски

Kраен срок за кандидатстване: 15-ти декември 2012 г.
Дати на проекта: 1.10.2013 – 31.07.2014
Държава: Испания
Проект номер: 4650
Свободни места: Запълнени !
Начало на проекта: 06.05.2013
Продължителност на проекта: 11 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 14-ти декември 2012

Всеки доброволец ще помага в Център за младежка информация. Ние искаме да се разшири разбирателството на младите хора с различни култури. Доброволец ще помага за разпространение на информация за европейската програма "Младежта в действие" и неговите различни действия.
Задачи:
Доброволците ще създават бюлетин на Центъра за младежка информация, която съдържа цялата информация за предстоящи събития. Те ще помагат за организирането на местните малдежки дейности и фестивали.
Държава: Румъния
Проект номер: 4845
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в изграждането на постоянен лагер в археологическа и исторически важна местност. Строителство по средновековни методи, трябва да има готовност за дейности навън.

Начало на проекта: 01.01.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 31-ти декември 2012 г.
Държава: Лихтенщайн
Проект номер: 4875
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организирането на най-различни дейности, свързани с култура, изкуство, околна среда...

Начало на проекта: 01.05.2019
Продължителност на проекта: 6 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 10-ти декември 2018 г.
Държава: Австрия
Проект номер: 4773
Доброволецът ще помага с работата с младежи в младежки център, ще участва в различни уоркшопи, семинари, образователни дейности и т.н.

Начало на проекта: 01.05.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 16-ти декември 2012 г.
Доброволец в детска градина
Държава: Дания
Проект номер: 608
Свободни места: Запълнени !
Детска градина за деца на възраст 3-6 години.

Начало на проекта: 1-ви Септември 2012
Продължителност на проекта: 7 месеца
Доброволеца ще е настанен в приемно семейство.

ПРОЕКТА Е ОДОБРЕН !!!
Държава: Германия
Проект номер: 1521
Доброволеца ще работи в гимнастически салон
Deadline in Spring 2013
Държава: Германия
Проект номер: 4849
Доброволецът ще помага на инвалиди, ще ги мотивира да участват в социалния живот на града

Начало на проекта: 01.08.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 31-ти декември 2012 г.
  Страница: 60 от 79  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79