English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Италия
Проект номер: 4704
Свободни места: Запълнени !
It is mostly about working with immigrants (refugees and asylum seekers) and other disadvantaged people.

he volunteer should have the following characteristics:

- female (in order to satisfy the gender equality)
- age possibly between 26-30
- preferably NOT from France, Sweden or Armenia as the other EVS volunteers of the project are from these countries
Art and culture
Държава: Гърция
Проект номер: 2068
Свободни места: Запълнени !
Регулярни дейности на доброволеца:
- Работа в младежки център
- Семинари за деца и млади хора
- Концерти, изложби, спектакли, тематични вечери
- Срещи, конференции, дискусии и кръгли маси, семинари
- Местни, регионални и трансгранични туристически дейности
- Подкрепа за регионални неправителствени организации и мрежи на неправителствени организации на регионално и трансгранично ниво
- Младежки дейности (информационни, образователни, доброволчеството, обмени, срещи)
- Събиране на данни на културното наследство и използването му за устойчивото развитие на региона

Начало на проекта: Март 2012
Продължителност на проекта: 9 месеца
Държава: Румъния
Проект номер: 4696
Свободни места: Запълнени !
Проектът "Насладете се на Духа на доброволеца" е посветена на Европейската година на доброволчеството.
Проекта е одобрен, но доброволката не е успяла да замине за Румъни по здравословни причини.
Начало на проекта: Възможно най-скоро.
Продължителност на проекта: 9 месеца

Целта на проекта е да донесе информираност на младежите за възможнстта за доброволчески дейности и реалността на доброволческата дейност като цяло за младите хора.

По проекта ще работите заедно още 3 момичета доброволки от Италия, Естония и Португалия.

Задачите на доброволците ще бъдат:

- посещение на интензивен курс за румънски език

- Участие на доброволеца в действия организирани от него по личната инициатива и чрез собствения си опит

- Насърчаване на доброволческата дейност, чрез ролеви модел

- Участие в обучения, организирани от румънската Национална агенция

- Работа в екип с една други доброволци, местни младежи доброволци и ментор
Държава: Италия
Проект номер: 4703
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за different fields: social, environment, sustainable tourism and culture

Project will start in february 2012 until october 2012
Държава: Италия
Проект номер: 2523
Свободни места: Запълнени !
Пороект за доброволец против дискриминацията.
European awareness
Държава: Румъния
Проект номер: 3531
Свободни места: Запълнени !
The general objective of the project aims towards Development of activities that stimulate the personal development of both volunteers as well as the target group.

To increase the cooperation between Roma and Romanian Youngsters, raise local institutions awareness towards the Roma issues and further responsabilise them, break prejudices and raise tolerance. The methods that are to be used during the project will focus on sport activities and non formal outdoor activities (games, camping, etc). An innovative method to be implemented is theatre forum.
Държава: Исландия
Проект номер: 132
Свободни места: Запълнени !
Име на проекта: "Водач на международен работен екологичен лагер"

Доброволец в екологичен проект:
- Екология
- Опазване на околната среда
Начало на проекта: април 2012
Продължителност на проекта: 7 месеца
Държава: Гърция
Проект номер: 2075
Свободни места: Запълнени !
6 совбодни места:
Младежки център, Екология, Фестивали

За повече информация питайте на емайл !
Държава: Гърция
Проект номер: 4691
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за младежки център
Начало на проекта: 1 Февруари 2012
Държава: Гърция
Проект номер: 4692
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за младежки център с младежи на 15 - 30 години
Начало на проекта: 01 Май 2012
  Страница: 64 от 72  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72