English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Полша
Проект номер: 5384
тема: еко клубове, театър, срещи със възрастни хора, провеждане на самостоятелно проектирани еко семинари с групи с деца.
Присъединете се към организаторите за да изживеете едно страхотно приключение в един от най-хубавите градове в Полша!
Начало на проекта : октомври 2020.
Продължителност на проекта: 9 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 4941
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с младежи на възраст от 13 до 35 години в 4 различни общини на регион Каталуния.
Градът на посрещащата организация се намира на 40 минути от Барселона.
Доброволеца трябва да има интерес към ИТ комуникация, аудиовизуални обработка, фотография, заснемане и редактиране на видеоклипове за дейностите на проекти
Начало на проекта: октомври 2020
Спешен проект. Заминаване веднага.
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5212
Свободни места: Запълнени !
1) дейности в областите "Младежко участие" и "Образование, комуникация и връзки с обществеността" и "Промоция на Еразмус +"
2) работа в сътрудничество с различни местни неправителствени организации, работещи с групи в неравностойно положение като бежанци, малцинства, хора с функционално различия.
Основни дейности: Участие в подготовката и реализацията на дейности (като младежки срещи, работилници, семинари и работни срещи) с деца и младежи, включително групи в неравностойно положение или малцинства.
Начало на проекта: януари 2020
Продължителност на проекта: 1 година
Държава: Испания
Проект номер: 5318
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в проект, който цели да стимулира младежките дейности и да предложи образователна подкрепа за деца с висока степен на отпадане от училище.
Дейности: работни срещи и обучения за младежи и непълнолетни деца. Работа с непълнолетни деца с по-малко възможности.
Начало на проекта: ноември 2019.
Продължителност на проекта: 12 месеца
Местоположение: Малага
Държава: Испания
Проект номер: 5320
Свободни места: Запълнени !
Организация в Барселона търси доброволец с добри комуникационни и дигитални умения.
Дейности: Комуникационна поддръжка на посрещащата организация. Създаване на брошури и други дигитални материали за промотиране на дейностите на организацията.
Начало на проекта: 2020
Продължителност на проекта: 5 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5336
Свободни места: Запълнени !
Доброволец/ка за проект при който ще се работи с ръчни и електрически инструменти. Цели на проекта:
За насърчаване и улесняване на международните мобилност на младежите (особено за групи с по-малко възможности).
Разширяване на проекти за социално сътрудничество и доброволчество (местно и международно).
насърчаване активно критическо мислене и анализ; гражданство и демокрация на участието.
Засилване на ценностите на толерантност, човешко достойнство, солидарност и сътрудничество, социални справедливост и интеграция.
Насърчаване на здравословния начин на живот и опазването на околната среда чрез устойчив развитие.
Начало на проекта: юни 2020 (надяваме се до тогава ситуацията с Корона вируса да е по-добре)
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Словакия
Проект номер: 5383
Проект за двама доброволци, които имат интерес към изкуство, култура и развитието на гражданското общество. Посрещащата организация се намира в исторически градски център. Тя организирата над 200 събития всака година. Асоциацията има пространство, където се организират концерти, театрални и танцови представления, дискусии, работилници, арт излълнения и фестивали.
Начало на проекта : октомври 2020.
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 5385
Организацията домакин подкрепя децата с увреждания и им помага да живеят по-добър живот всеки ден. Това е медицинска и образователна структура. Тези деца и младежи страдат от различни недъзи (интелектуални или физически увреждания, аутизъм ...). Те са на възраст между 6 и 20 години и им се предлага известна педагогическа и образователна подкрепа, за да подобрят ежедневието си и да изградят бъдещето си по-добре.
Начало на проекта: октомври 2020. СПЕШЕН ПРОЕКТ !
край на проекта: юни 2021
Държава: Испания
Проект номер: 170
Свободни места: Запълнени !
дейности (от октомври 2020 - 9 месеца): работа с деца и подпомагане на ученици
- Насърчаване на междукултурни участия и обучения
- информиране на местните младежи по европейските програми
- разработване на европейски програми.
- организира семинари и информационни срещи, свързани с Европа, европейското гражданство
- Кампании за насърчаване на доброволческата дейност
- информиране чрез уеб сайта на организацията и електронния бюлетин.
- Информация и повишаване-разяснителни кампании за Европа.
- подкрепа за езици и училище
Държава: Франция
Проект номер: 5352
Свободни места: Запълнени !
Търсят се 6 доброволеца за западна Франция, които да помагат в 6 различни организации:
1. подкрепа в училище
2. подкрепа в организиране на културни събития за гражданите
3. артистични, културни и спортни дейности с деца
4. изкуства от дървени материали и такива природата за подкрепа на възрастните с социални трудности и младите хора
5. подкрепа на деца с различни увреждания
6. подпомагане на гражданите с дигитални и комуникационни технологии и стимулиране на развитие на културните различия и културните прояви на творческия дух, чрез работилници, кръжоци събития и проекти
  Страница: 10 от 80  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80