English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Италия
Проект номер: 5135
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за хора с увреждания в Болоня, но по време на проекта ще има и много други възможности в града, където доброволците могат да бъдат помолени да извършват дейности.
Продължителност на проекта: 12 месеца
Дати: септември 2017 г. - септември 2018 г.
Организацията търси един или двама доброволци.
Теми на проекта: хората с увреждания, специални нужди, дейности на открито, антидискриминация
Държава: Полша
Проект номер: 3042
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в НПО, целта на което е да се насърчава между културното образование, разбиране и мир чрез доброволчеството.
Задачите на доброволеца ще са основно в офиса на организацията във Варшава:
- имейл комуникация с партньорски организации от цял ​​свят и доброволци, идващи в Полша; - създаване на аудиовизуално съдържание за канали в социалните медии (брошури, кратки видеоклипове, подкасти и др.); - помощ на различни събития; - организиране на летния лагери
Продължителност на проекта: 8 месеца ; Начало на проекта: март 2020
Държава: Румъния
Проект номер: 5301
Доброволец за проект на теми: изкуство, екология, социално включване, културно наследство, творчество и култура. Някои от дейностите, които доброволецът ще извърши са: организиране на кръжоци; помагане във фестивали; участие в различни културни събития, включващи изкуства ; помагане в младежкия център.
Начало на проекта: 1ви август 2019.
Продължителност на проекта: половин година
Държава: Полша
Проект номер: 3113
Доброволеца ще помага в MDK детска градина.
Проект е за хипотерапия (лечебната езда).
Продължителност на проекта: 7 месеца
Местоположение: Краков
Проекта е вече одобрен.
Доброволеца може да започне веднага !
Държава: Чехия
Проект номер: 5341
Доброволецът ще помага в скаутски център за екологично образование. Лятната доброволческа дейност се състои от различни дейности: работа и развитие на центъра, подпомагане на програми (напр. Пещерни), работа в градината и къмпинга, помощ в кухнята, почистване, грижа за гостите и работа в инфор-магазина ; проекти за опазване на природата и скаутски къмпинг
Начало на проекта : юли 2020
Продължителност на проекта: 4 седмици
Държава: Австрия
Проект номер: 4535
Доброволецът ще помага във ферма. Дейностите са свързани със земеделие и отглеждането на животни.
Работата се характеризира основно с работа на открито и физическа работа. Примери са изхвърляне сеното на което спят животните, разпръскване на ново сено, хранене на животните, обработка на сено и други задачи свързани с поддръжката на фермата.
В дейности ще се включват и хора с интелектуални и поведенчески проблеми.
Начало на проекта: 01.02.2020
Продължителност на проекта: 7 месеца
Държава: Норвегия
Проект номер: 5321
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в музей, който се занимава с морското културно наследство на Норвегия и се фокусира върху корабоплаването и фолклора.
Дейности: подготовка за летния сезон, поддръжка, екскурзоводско обслужване ; организиране на работилници, свързани с корабоплаването (ковачи, изграждане на лодки). Доброволецът може да помага и във ветроходни екскурзии на собствения ветроходен кораб на музея.
Начало на проекта: 1ви февруари 2020
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 1124
Доброволецът ще работи заедно с друг френски доброволец
Роля и задачи на доброволеца:
1.Развиване на живота на общността и насърчаване за участие в дейностите на посрещащата организация на регионално ниво.
2.Принос за писането и реализирането на нови Европейски проекти
3.Подпомагане на посрещащата организация организиране на сезонни работни лагери
Начало на проекта: септември 2020
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Белгия
Проект номер: 5322
Доброволеца ще помага в природен парк. Ролята на доброволците е:
- Повишаване на междукултурността в организацията
- да дават нови импулси и идеи
- Подпомагане на ежедневните дейности в парка, както: помощ при приемане на групите посетители и информиране им по време на техния престой, подпомагане на техническото обслужване на атракциите в парка; поддържане на бара отворен през зимата и лятото ;
насочване на групи в дейности и кръжоци; помагане на посетителите на въжената градина и при дейностите за катерене.
Начало на проекта: 13-ти януари 2020; Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 1120
Дейностите, водени от доброволеца, ще бъдат на Европейска тематика. Например, неговите / нейните дейности могат да бъдат: - Актуализиране на социалните мрежи (Facebook / Twitter) и уебсайтове; - Помощ при писането на статии за Европа; - Реализиране на видеоклипове на различни европейски теми, които ще бъдат публикувани на уебсайта; - Подпомагане на организацията и участието в дейности / събития за европейската и международна мобилност (конференции, дебати, изложби, форуми)
Начало на проекта: септември 2020
Продължителност на проекта: 12 месеца в град Бордо
  Страница: 10 от 74  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74