English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Германия
Проект номер: 4749
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Germany
Държава: Румъния
Проект номер: 4751
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Romania
Държава: Гърция
Проект номер: 4738
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Greece
Държава: Естония
Проект номер: 4754
Свободни места: Запълнени !
Tasks
The volunteer is expected to teach English to kids in the kindergarten To assist in decorating the kindergarten To cooperate with a partnering organization working in youth field
Държава: Румъния
Проект номер: 4706
Начало на проекта: Март 2012 г.
Край на проекта: Декември 2012 г.

Свободни места за 10 доброволеца.
Държава: Латвия
Проект номер: 2651
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за младежки център

Tasks
1. To organize everyday activities for children in youth centre or outdoor activities.
2. To organize everyday activities for local youngsters and for youngsters from all district territory.
3. To organize some monthly activities for adults.
4. To go to local school to inform about volunteer oportunities and other topics.
5. To make youth centre information system.
6. To assist in existing youth centre activities.

At this moment we have such activities as media and initiative work groups, different workshops, thematic evenings, international projects and so on. Concrete project activities depends on selected volunteer abilities and interests.

Начало на проекта: 01 април 2012
Край на проекта: 31 март 2013
Държава: Италия
Проект номер: 2482
Свободни места: Запълнени !
Starting date: 15/02/2012 (minimum 9 months, it is possible to stay longer)
Requirements: two clubby and outgoing boys, driving license appreciable. The volunteers will share a room and will live in the community in Milan with guys.
Държава: Дания
Проект номер: 636
Доброволец за детска градина и след училищна занималня за деца на възраст от 3 до 14 години

Начало на проекта: август 2012
Продължителност на проекта: 10 месеца
Срок за кандидатстване: 27-ти декември 2011
Държава: Полша
Проект номер: 4682
Свободни места: Запълнени !
we are looking for a motivated volunteer for our hosting
places: Polish Tourism Society/ branch in Bialystok -

The project is about touristic and culture activites and
will run from 01.05.2012 to 31.01.2013 (9 months).
Държава: Италия
Проект номер: 144
Свободни места: Запълнени !
Дейности:
- Подкрепа на доброволческата дейност - промоционални кампании (производство и разпространение на брошури, организиране на събития и т.н.)
- Подкрепа при приемането на доброволци в Италия (подкрепа на логистиката, да отговарят на местните партньори, координира контактите между лагер лидери и входящи доброволци и т.н.)
- Подпомагане при изпращането на италиански доброволци в чужбина (управление на доброволци база данни, управление на техните приложения / надписи, престой в контакт с приемащи организации и т.н.)
- Подкрепа за настаняването на младежите в неравностойно положение в национални и международни доброволчески проекти (управление на бюрокрацията, социални услуги, улесняване на тяхното пътуване и т.н.)
Краен срок: 30 октомври 2010
  Страница: 68 от 78  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78