English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Испания
Проект номер: 5163
Екологични дейности, устойчиво развитие и екологично образование, организиране на летни лагери за деца и младежи. Работа в национален парк.
Начало на проекта: септември 2020;
Продължителност на проекта: 9 месеца.
Държава: Испания
Проект номер: 5284
Доброволците ще изпълняват различни задачи в областта на комуникацията, повишаването на осведомеността, социалната работа, международната мобилност, образованието и обучението, набирането на средства и динамиката на общността. Дейностите могат да бъдат леко променени в зависимост от интересите и профила на доброволеца. Доброволците трябва да знаят испански език на ниво B1.
Начало на проекта: 1ви септември 2020
Продължителност на проекта: 1 година
Краен срок за кандидатстване 15ти юли 2020
Държава: Испания
Проект номер: 4499
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в Каритас по следните дейности:
- Помагане, приемане и посрещане на потребителите в офиса на Каритас
- Помагане на социалните работници с техните дейности, доброволецът ще помога на жените и момичетата в нужда, заедно с психолози и педиатъри (организиране на работилници, дейности и кръжоци).
- Разпределете храна два пъти месечно по време на две сутрини за хора с ниски доходи.
- Подслон за бездомни (доброволец може да посети център за бездомни)
Начало на проекта: 2020 ; Продължителност на проекта: 7 месеца
"Каритас" е международната благотворителна обществена организация подобна на червения кръст, само че е кум католическата църква
Местоположение е в Каталуния
Държава: Испания
Проект номер: 4498
Свободни места: Запълнени !
Ако някой се интересува от краткосрочен доброволчески проект в Каталуния.
Продължителност 4 месеца.
начало на : октомври 2020
край на проекта: февруари 2021
Дейностите са подобни на проектите с номера 4801 и 4499:
http://activeideas.org/ActiveIdeas/BG/Project.aspx?O_ID=4801
http://activeideas.org/ActiveIdeas/BG/Project.aspx?O_ID=4499
Държава: Испания
Проект номер: 4801
Свободни места: Запълнени !
Доброволец, който да помага в благотворителна организация, която работи с уязвими групи от хора и местни жители на Каталуния като цяло. Работими с деца от 6 до 12 години, младежи на възраст от 12 до 25 години и жени от всички възрасти, предимно от Мароко, Гамбия и Сенегал.
Продължителност на проекта: 7 месеца
Начало на проекта: 2021
Местоположение: Каталуния
Доброволците (9 на брой) ще работят в различни организации, но ще са в близки градове, другия е по проект с номер 4499 !
Държава: Австрия
Проект номер: 248
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в след училищни дейности за 14 деца на възраст между шест и осем години. Дейносите ще се провеждат във Виена от понеделник до петък от 12:00 до 17:30. Има двама щатни лица, които имат педагогическа подготовка и също посещават някои външни обучения, като Монтесори-курсове и др. И двамата са много сърдечни, търпеливи и компетентни хора, които правят всичко възможно осигуряват приятна и топла атмосфера, а също и подкрепят международните доброволци по най-добрия начин.
Държава: Австрия
Проект номер: 214
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в дом за хора с увреждания, където живеят на около 25 човека. Местоположението е в малко градче близо до Виена.
Като доброволец, вие ще помагате екипа на в ежедневните им дейности, както и в свободното време с клиентите. Екипът се състои от професионалисти и държавни служители. Вие ще бъдете запознати с всички дейности на центъра и ще можете да въвеждате вашите интереси и таланти според вашата личност.
Начало на проекта : 1ви септември 2019.
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Австрия
Проект номер: 211
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в асоциация за деца на студенти. Дейностите се провеждат в кампуса на университет разположен в 9-ти район във Виена. Предложени дейности : Всеки доброволец носи свои собствени знания и опит от културния си произход. Това може да бъде музика, танци, приказки, постъпления от готвене, игри, спорт и т.н. Ще работите с децата в свободното им време; ако е необходимо ще помогнете с домашните ; посещаване на редовните програмни срещи на персонала и децата, където програмата на дейностите е определена; ще бъдете част от екипа: срещи на екипи, веднъж седмично и срещи с родители веднъж месечно.
Начало на проекта : 1ви септември 2020 ; Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Австрия
Проект номер: 208
Свободни места: Запълнени !
Посрещащата организация е център за млади хора на възраст между 15 и 21 години със специални образователни потребности. Целта е те да бъдат интегрирани на пазара на труда. Центърът работи в групи до седем души с постоянен треньор и обучавамет около 30 младежи всяка година.
Местоположение: Виена
Начало на проекта : 1ви септември 2020.
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Австрия
Проект номер: 249
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в организацията, която предлага ранна грижа за деца. Дейностите са за 14 деца между 1 и 6 години. Доброволецът може да се храни с децата, за които ще има прясно сготвена биологична храна, приготвена от кубинският готвач в организацията. Доброволецът ще бъде включен във всички ежедневни дейности, като ядене, правене на домашни работи, игра или почистване, сутрешния кръг, както полагащите се грижи за поддържане на мястото за хранене. Всеки следобед може да има различен фокус, като: музика, традиции / навици, игри, готвене, език и т.н.). Друга възможност би била прожектиране на някакъв ваш специален талант. Начало : 01.09.2020. Продължителност: 12 месеца във Виена
  Страница: 7 от 78  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78