English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Франция
Проект номер: 5333
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще спомага за развитието на културната отвореност на младите ученици и студенти от селските райони и насърчаването им към Европейско гражданството и толерантност
Търсят се 6 доброволеца за 6 различни проекта, всеки от които е на различна тематика: горско училище, управление на горите, управление на природните местообитания и дивата природа, опазване на природата, екология, театър, музика, изкуство, рисуване, туризъм, грижа за възрастни хора или хора с увреждания, земеделие, икономика, социални дейности и други
Начало на проекта: август 2020
Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Австрия
Проект номер: 272
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволец/ка на тема: Art and culture
Доброволеца ще помага в oрганизация, която насърчава изкуството, културата, културното многообразие, между-културността и между-културния диалог.
Доброволецът трябва да бъде подготвен че ще живее в малък град, мястото е идеално за любителите на природата, походите и туризма.
Начало на проекта: 1ви септември 2020.
Край на проекта: юли 2021
Краен срок за кандидатстване 21ви юни 2020
Държава: Австрия
Проект номер: 228
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага на институция, специализирана в областта на младежките грижи, която предлага обучение за младежи на възраст от 16 до 21 години със статут НРУК (нито работят, нито учат, нито се квалифицират), които по различни причини не могат да живеят у дома си. Центъра цели да насърчи младите хора по отношение на дългосрочната професионална и лична независимост. Акцентът е върху трансфера на знания относно уменията, които помагат за стабилизиране на младите хора и по този начин, подготовката им за дългосрочна интеграция на пазара на труда.
Начало на проекта: февруари 2021. Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Чехия
Проект номер: 5387
Свободни места: Запълнени !
Доброволец, който да помага в Дон Боско - център за свободното време за деца и младежи. Мисията на организацията е да се обучават предимно ромски деца въз основа на християнски принципи, чиято основна цел е да ги подготви за живота в обществото.
Центърът предлага много дейности в различни клубове като Оратория, отворен клуб за деца, редовен спорт, култура, творчество, танци. Реализиране на летни лагери и събития през уикенда.
Спешен проект ! Заминаване Веднага !
Начало на проекта: октомври 2020г. Продължителност на проекта: 10 месеца
Местоположения: в третият по големина град в Чехия
Държава: Франция
Проект номер: 1120
Свободни места: Запълнени !
Дейностите, водени от доброволеца, ще бъдат на Европейска тематика. Например, неговите / нейните дейности могат да бъдат: - Актуализиране на социалните мрежи (Facebook / Twitter) и уебсайтове; - Помощ при писането на статии за Европа; - Реализиране на видеоклипове на различни европейски теми, които ще бъдат публикувани на уебсайта; - Подпомагане на организацията и участието в дейности / събития за европейската и международна мобилност (конференции, дебати, изложби, форуми)
Начало на проекта: септември 2020
Продължителност на проекта: 12 месеца в град Бордо
Държава: Франция
Проект номер: 916
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в младежки информационен център, както с ежедневните му дейности, така и с провеждане на местни младежки събития, подкрепа на младите хора в техните проекти, свързани с международната мобилност и др. концерти, форум за летни работни места, фестивали, конференции, работилници
Младежкият център работи с местната младеж и за да предложи няколко събития през цялата година: концерти, форум за летни работни места, фестивали, конференции, работни срещи
Начало на проекта: ноември 2020
Продължителност на проекта: 9 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 5151
Свободни места: Запълнени !
Посрещащата организация ще даде възможност на доброволеца да разбере ценностите на нов вид образование - чрез междукултурен подход, чрез различни видове дейности на доброволците: организиране на културни събития, анимация за деца и възрастни, насърчаване на доброволчеството чрез споделяне на преживяното от доброволеца, кулинарни работилници, цирково изкуство, музика, спорт, танци, фестивали, фотографски работилници, насърчаване на писането и четенето и други.
2-3 дена всяка седмица доброволеца ще има възможност да помага и в други организации - културни центрове, училища, център за след-училищни дейности за деца от 6 до 18 години, музикални училища, театър. Търсят се 4 доброволеца.
Начало на проекта: септември 2020 година.Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Гърция
Проект номер: 2075
Свободни места: Запълнени !
Организацията търси доброволци за 8 различни проекта:
- електронен дизайнер
- дигитални технологии
- кино изкуство
- международен офис асистент по проекта
- център за спасяване на кучета
- младежки център
- екологичен образователен център
- дневен център за деца с аутизъм
Държава: Франция
Проект номер: 5075
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в регионален младежки информационен център, в който младите хора могат да получат информация за своето обучение, места за настаняване, свободно време и др. Центърът развива и различни дейности за Европа и програми за мобилност като Eurodesk и информационен център Europe Direct. Доброволецът ще участва в различни видове информационни дейности: 1. Участва в провеждането на събития за Европа и европейското гражданство (в училища като европейски посланици 2. Подкрепа на младежи, желаещи да бъдат доброволци ; 3. Създаване на информационни документи (страници на уебсайтове, актуализиране на фейсбук, видео и др.) 4. Проекти с френски доброволци.
Начало на проекта: септември 2020. Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 5372
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за настаняване и дневни грижи за възрастни с увреждания. Центърът се намира в северна Франция в предградията на град с повече от 200 000 жители с всички удобства. Недъзите могат да бъдат различни и тежки. Кандидатите трябва да знаят, че обикновено е малко шокиращо в началото, но след кратко време опитът е много обогатяващ, като се научат как да общуват с тях. Доброволецът ще участва в развлекателни дейности като арт работилници, компютърни работилници, Snoezelen, излети, игри ... Той / тя ще работи с друг европейски доброволец и двама ръководители на дейности.
  Страница: 11 от 80  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80