English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Словения
Проект номер: 151
Обикновено доброволците по този проект осъществяват собствени дейности с помощта на наставник (техния координатор), което включва планиране на организирането и изпълнението на проекта. Доброволческите проекти са насочени към общността, особено към младите хора на възраст от 15 до 30 години. С висок приоритет са дейности, които насърчават солидарността. Поради COVID-19 всички дейности на посрещащата организация с млади хора и за тях са прехвърлени онлайн, за това доброволците ще подготвят най-вече онлайн дейности за млади хора (семинари, интерактивни игри), като по желание доброволецът ще работи и по различни проекти в организацията домакин както и други локални организации.
Начало на проекта: 1 ви май 2021. Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 4801
Свободни места: Запълнени !
Доброволец, който да помага в благотворителна организация, която работи с уязвими групи от хора и местни жители на Каталония като цяло. Организацията работи с деца от 6 до 12 години, младежи на възраст от 12 до 25 години и жени от всички възрасти, предимно от Мароко, Гамбия и Сенегал.
Продължителност на проекта: 7 месеца
Начало на проекта: 2021
Местоположение: Каталония
Доброволците (9 на брой) ще работят в различни организации, но ще са в близки градове, другия е по проект с номер 4499 !
Държава: Франция
Проект номер: 1348
Целта на проекта е ще даде нова енергия на селски район чрез съжителство на френски и международни доброволци, служители и млади хора, които да живеят и да работят заедно в двуетажен младежки центъра за солидарност. Където всеки е ангажиран с колективна работа: готвене, озеленяване, градинарство, грижи за пилета, почистване, поддържане на бамбукова гора, ремонтиране, поддръжка, обновяване, развитие на местни дейности, както и организиране на международни работни лагери. Следобед доброволците ще се занимават с организиране на дейности за развитие на местно ниво (карнавали, Коледа за всички, Хелоуин, дейности с деца: център за игри, училище и др.) Дати: от 01.10.2021 до 30.09.2022
Държава: Полша
Проект номер: 5417
Доброволецът ще помага в клуб за изкуство и култура - активна и приветлива културна институция, разположена в покрайнините на Краков. Целта му е да създаде топло и креативно пространство за неговата общност. Клубът предлага дейности от всякакъв вид за всички възрасти, от най-малките до най-старите: музика, уроци по рисуване, печат, керамика и танци, джаз концерти, срещи за семейства и много други образователни работилници. Заради голямото разнообразие от събития, които се случват в клуба, той постоянно се увеличава и се превръща все повече в централен социален център на местно ниво в общност.
Спешен проекта: Заминаване веднага ! Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 1072
Доброволеца ще помага в ръководене на извънкласни дейности за училищата и организиращи дейности за жителите: местни тържества, оркестър, театър, срещи, форуми, творчески работилници за конкретна публика (можете да изберете: деца, тинейджъри, възрастни хора), местни събития, както и езикови часове веднъж седмично. Възстановяване на историческа памет и културната идентичност чрез доклади, изложби. Организиране на летни лагери за деца през лятото. Организиране на ежедневни лагери (незначителни зидарски работи, дограма, боядисване, екологични работи). Популяризиране доброволчеството (презентации, създаване на комуникация медии и др.) Теми на проекта: екология и развитие на селските райони.
Начало на проекта: април 2021(спешен); Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Румъния
Проект номер: 4495
По време на проекта доброволците ще участват в различни дейности:
- насърчаване на неформалното учене и доброволчеството в общността
- след училищни дейности с деца: кръжоци, спорт, арт работилници и др.
- да разработят нови програми заедно с местните доброволци в темата за спорта
- организиране на културни събития, включително презентации на страната, традиционни танци и музика, кино вечери в общността и околните села и др.
- разработване и разпространение на различни статии и материали за уеб и Facebook страницата на проекта, създаване на видеоклипове, материали, статии, снимки и др.
- организиране на пешеходни екскурзии до близките планини под ръководството на координатора. Начало на проекта: юли или септември 2021
Държава: Италия
Проект номер: 5264
Свободни места: Запълнени !
Проект за двама доброволци за област в Италия пострадала от земетресение.

- работа с деца и младежки
- видеосъздаване в зоните след земетресението

Начало на проекта: ноември 2018.
Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 1118
Организацията домакин разработва нов център за настаняване на мястото на бившия градски къмпинг. Асоциацията използва различни къмпинг формати за настаняване - каравани, фургони, юрти, палатки и други. Целите на сдружението са да се организират различни проекти, свързани с неформалното образование. Ролята на доброволците е да помагат в изграждането на мястото за настаняване, както и в дейностите, които ще се организират като международни работни лагери, младежки обмени, семинари и обучения. Доброволците ще имат възможност да работят доста време на открито. Ще се изграждат неща от рециклирани материал - малки конструкции от камък, дървени палети и други. Локация: на 60км източно от Париж
Продължителност на проекта е 12 месеца; Началото: септември/октомври 2021 год.
Държава: Франция
Проект номер: 1078
Едно от най-важните неща, които правим в центъра, е просто да участваме в ежедневието обмен, който се случва, когато хората от различни социални и културни среди живеят заедно. Има около 20 души, които живеят и работят в центъра, и още 10, които идват да работят само през деня. Центърът е дом на тийнейджъри и възрастни, които са изправени пред социални и професионални проблеми и които често имат трудности при функционирането в обществото и може би нямат подкрепа от своите семействa. Дейности: - Дърворезба; - Обновяване на местното наследство (фонтани, антични бани и др.); - Обновяване на центъра (зидария, дърводелство и др.); - Екологични проекти (градинарство и др.).
Начало на проекта: 1ви май 2021. Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Хърватска
Проект номер: 486
Доброволец, който да помага в Еко център с 12 други доброволци. Конкретни цели:
- планиране, подготовка и организация на международните проекти
- насърчаване на мобилността на младите хора
- планиране, подготовка и организиране на срещи, семинари, курсове и обучения
- обучение по теория и практическа работа в Пермакултурата
- планиране, подготовка и организация на дейностите на Eko центъра
- създаване и поддръжка на съдържание в социални медии и вестник на проекта
- семинари за здравословна храна
Начало на проекта: 15.04.2021. Край на проекта: 14.06.2021.
  Страница: 2 от 80  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80