English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Франция
Проект номер: 5333
Доброволеца ще спомага за развитието на културната отвореност на младите ученици и студенти от селските райони и насърчаването им към Европейско гражданството и толерантност
Търсят се 6 доброволеца за 6 различни проекта, всеки от които е на различна тематика: горско училище, управление на горите, управление на природните местообитания и дивата природа, опазване на природата, екология, театър, музика, изкуство, рисуване, туризъм, грижа за възрастни хора или хора с увреждания, земеделие, икономика, социални дейности и други
Начало на проекта: август 2020
Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 4499
Доброволеца ще помага в Каритас по следните дейности:
- Помагане, приемане и посрещане на потребителите в офиса на Каритас
- Помагане на социалните работници с техните дейности, доброволецът ще помога на жените и момичетата в нужда, заедно с психолози и педиатъри (организиране на работилници, дейности и кръжоци).
- Разпределете храна два пъти месечно по време на две сутрини за хора с ниски доходи.
- Подслон за бездомни (доброволец може да посети център за бездомни)
Начало на проекта: 2020 ; Продължителност на проекта: 7 месеца
"Каритас" е международната благотворителна обществена организация подобна на червения кръст, само че е кум католическата църква
Местоположение е в Каталуния
Държава: Испания
Проект номер: 4801
Доброволец, който да помага в благотворителна организация, която работи с уязвими групи от хора и местни жители на Каталуния като цяло. Работими с деца от 6 до 12 години, младежи на възраст от 12 до 25 години и жени от всички възрасти, предимно от Мароко, Гамбия и Сенегал.
Продължителност на проекта: 7 месеца
Начало на проекта: 2020
Местоположение: Каталуния
Може да кандидатстват двама доброволци(двойка или приятели), ще работят в различни организации, но ще са в близки градове, другия е по проект с номер 4499 !
Държава: Полша
Проект номер: 3170
Търсят се двама доброволеца за 7 месечен проект в Библиотека.
Дейности: доброволците ще помагат на персонала в подготовката и провеждането на дейности, насочени към читателите и жителите. Те също ще имат възможност да реализират собствени инициативи. Примери за задачи: подпомагане на събития, насърчаващи четенето, като екскурзии, работилници, концерти; организиране на образователни дейности като езикови кафенета, занаятчийски работилници, STEM работилници; срещи с приказки за деца с увреждания; правене на снимки и създаване на статии. Собствените инициативи ще зависят от уменията и опита на доброволците. През лятото доброволците могат да проведат работен летен лагер.
Начало на проекта: февруари или март 2020 (по избор на доброволеца)
Държава: Франция
Проект номер: 5211
Местоположение: южна Франция
Начало на проекта: 2020
Продължителност на проекта: Бъди зелен ! 10 месеца
Дейности по проекта: екологичен къмпинг, походи за туристите от април до октомври, екологични образователни дейности, органично земеделие, международни дейности за младежка мобилност като младежки обмени и Европейска доброволческа служба, работни лагери, екологично строителство, дейности за подпомагане за местната общност
Държава: Италия
Проект номер: 5134
Доброволецът ще помага в местен театър, който се намира в град на 30 километра от Болоня.
Проектът включва участието на доброволци в културните дейности на общината, които се организират в театъра, Водната кули и 5-те местни музея.
Дати на проекта: от 2020 до януари 2021
Организацията търси двама доброволци.
Теми на проекта: творчество и култура, изкуство, театър, развитие на селските райони
Държава: Португалия
Проект номер: 5327
Доброволеца ще помага в младежка организация в южна Португалия.
Целите на асоциацията са:
- Насърчаване на активното младежко участие в обществото
- Разработване на дейности (между) културни, образователни, социални, спортни, развлекателни и екологични, насочени към цялостно развитие на младите хора;
Ще се търсят доброволци през месец 2020.
Държава: Дания
Проект номер: 638
Свободни места: Запълнени !
Скаутски дейности
Education through sport and outdoor activities
Environment
Начало на проекта: юли 2019
Държава: Италия
Проект номер: 5323
Доброволецът ще помага на две места: "БИО-Социална ферма" и "Дневен център с хора с увреждания"
Целта на фермата е по време на отгеждането животини и растения да се получи рехабилитацията и интеграцията на хора в неравностойно положение (т.е.: психофизични увреждания, наркотико зависими, емигранти).
Начало на проекта: 2020 (по избор на доброволеца)
Продължителност на проекта: 9 месеца
Държава: Чехия
Проект номер: 4732
Спешен проект ! Заминаване веднага !
работа с деца на възраст 3-11 години.
Доброволеца ще помага в Montessori училище:
За повече информация за метода на обучение вижте:
https://en.wikipedia.org/wiki/Montessori_education
Начало на проекта: 2020
Продължителност на проекта: 11 месеца
  Страница: 5 от 74  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74