English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Франция
Проект номер: 1078
Дългосрочен СПЕШЕН проект за момиче. Доброволката ще помага в поддържането на базата на организацията, като например леки строителни дейности, дограма, боядисване. Организация и участие в местни междукултурни дейности като презентации в училища, творчески работилници за конкретна аудитория (можете да изберете: деца, тийнейджъри, възрастни хора, ...), местни събития, както и езикови часове веднъж седмично; Изграждане на мрежи между местните и нашите асоциации, за да се гарантира по-добра комуникация и по-голяма съгласуваност в териториалните действия; Популяризиране на асоциацията и доброволчество (презентации, създаване на комуникационни медии за асоцииране и др.)
Коментари:
Вчера Валерия от посрещащата организация във Франция ми писа, че има едно свободно място за момиче доброволец !
Posted by: Ivan
13.02.2020, 14:58
Добави нов коментар:
Вашето име: