English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Италия :
Държава: Италия
Проект номер: 5479
Доброволецът ще подкрепя неправителствена организация във Фаенца и местната общност, помагайки в различни местни фолклорни събития, насърчавайки европейски възможности за младежта, солидарност и творческо мислене. Организацията домакин търси 2 доброволци между 18 и 30 години. Пише че не подбира доброволците според тяхния предишни знания или опит, а само според мотивацията.
Местоположение: Faenza, която е близко до Апенинските планини и Адриатическо крайбрежие. Равена, главен град Болония
Продължителност на проекта: 6 месеца; Начало на проекта: 2024

Държава: Италия
Проект номер: 5343
Доброволеца ще помага в Къщата на пеперудите и в дейностите по екологично образование: подпомагане на персонала по време на обиколки с екскурзовод, образователни семинари и събития, особено през летния сезон; ще участвате в създаването, планирането и реализирането на събития; подпомагане на персонала при посрещането на посетителите и беседите при посещението; ще помагате в поддръжка на тропически оранжерии и на музея; помощ при отглеждане и грижа за насекоми и други безгръбначни и гръбначни животни
Дейностите по проекта: образование в областта на околната среда.
Начало на проекта: февруари или март 2024
Продължителност на проекта: 8 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5483
Проект за:Мотивиране на местните общности чрез международно доброволчество
Начало: февруари или март 2024 (СПЕШНО !); край декември 2024 г. Местоположение: социално-културния център в Неапол ; Целите на проекта са:
1. Да подпомага дейностите, посветени на децата и да допринася за културната програма на центъра
2. Да улесни познаването на културите на европейските доброволци и мигрантските общности, присъстващи в територия чрез развлекателни и агрегационни дейности;
3. Да подобри комуникационните умения, вербални и невербални езици, чрез формални, неформални и неофициални дейности;
4. Развиване на инициатива и активно участие в живота на местната общност
Държава: Италия
Проект номер: 5135
Доброволецът ще помага в център за хора с увреждания в Болоня, но по време на проекта ще има и много други възможности в града, където доброволците да извършват дейности.
В проекта ще бъдат включени 20 доброволци от цяла Европа, които ще участват като доброволци на различни места и ще извършват много различни дейности.
Доброволците ще бъдат включени най-вече в социалните и интеграционни дейности за потребителите, като социално-развлекателните дейности и някои ежедневни общи дейности (семинари, физическа активност, пътувания, специални събития ...).
Продължителност на проекта: 12 месеца
Заминаване ВЕДНАГА или възможно най-скоро, когато доброволеца може да замине
Държава: Италия
Проект номер: 5461
Доброволците ще подкрепят(12 месеца в Genova) обучителите в подготовката и реализирането на; - седмични работилници по различни теми (музика, кухня, изкуство и др.) и ще управляват групови игри и развлекателни дейности като игри и работилници за деца и юноши ; - Учебна и езикова подкрепа ; - Цялостна подкрепа за деца, юноши и членове на персонала в ежедневните дейности като педагогическа подкрепа, кратки пътувания и посещения, спортни дейности, грижа за общите пространства и споделяне на храна. Центърът, в които ще помага доброволеца приема деца, които имат лични, релационни, поведенчески и развиващи се проблеми. Както и непълнолетни, взети от социалните служби и временно отделени от техните естествени семейства. Начало на проекта: ноември 2022
Държава: Италия
Проект номер: 5464
Кооператив с нестопанска цел. Инициативите му са насочени към деца (особено тези от 0 до 3 години), хора с увреждания, жени, жертви на насилие или в затруднено положение, и мигранти. Що се отнася до детството, Кооперативът управлява две детски градини. Дейности: - Занимания с деца в детска градина ; - Четене и творчески работилници за малки деца и семейства; - Подкрепа на проекти и събития, свързани с проблемите на половете ; - Организиране на събития за общността ;
- Помощ по време на летни лагери за деца
февруари 2023; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5439
теми:младежки дейности и управление на еко хостел
Проекта ще насърчава устойчивия туризъм чрез младежки хостел в историческия град в Италия. Доброволците от ще помагат в управлението на хостела, преподаването на чужди езици и в дейностите за социално развитие.

Начало на проекта: ноември 2022; Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5344
Свободни места: Запълнени !
Търсят се двама доброволци(момичета), които да помагат организация за защита на правата на животните в Милано. Доброволците ще се грижат за кучетата в приютите и ще помогнат на организацията организира дейности за насърчаване на защитата на животните. Други задачи: - почистване и грижа за пространствата на приюта ;
- да помагат в процеса на осиновяване ; - да помагат в организирането на събития за правата на животните ; - помощ в комуникацията в социалните медии и поддържането на уебсайта
Начало на проекта: ноември 2022; Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5462
дългосрочен проект с деца и юноши ; Дейности: извънкласните занимания ; възможност за анализиране и опит за разрешаване на трудностите на младежите; столова услуга за деца и младежи. Възможността за хранене заедно, на уютно място, е отговорът на ситуацията на много младежи, които се присъединяват към следобедни дейности, които не могат да обядват у дома: заедно с пълноценно и здравословно хранене ; летен лагер, предлагащи образователни дейности и дейности за свободното време на деца и младежи също чрез кратки пътувания извън Генуа;мъжки футболен отбор и женски волейболен отбор ; Съдействие при организирането на кратки пътувания, рождени дени.
Начало на проекта: ноември 2022; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5463
Доброволеца ще помага в организация с идеална цел, участваща в международното сътрудничество, насърчавайки солидарността в Италия и в развиващите се страни. Като доброволец ще извършвате различни образователни дейности и ще подкрепяте кампаниите за набиране на средства и проектите за международно сътрудничество на организацията ; Доброволеца ще спомага: дейности в училищата ; интеграцията на общности от италиански и чуждестранен произход ; популяризиране дейността на сдружението ; управлението и обновяване на съдържанието на уебсайта
Начало на проекта: ноември 2022; Продължителност на проекта: 12 месеца
  Страница: 1 от 10  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Африка ; Armenia ; Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Curacao ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Гренландия ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Черна гора ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ;