English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Люксембург :
Държава: Люксембург
Проект номер: 2842
Свободни места: Запълнени !
проекрт "Животните от Ноевия ковчег" : Кое животно бихте взели със себе си на Ноевия ковчег и защо? Въз основа на тези въпроси участниците ще се занимават с проблемите на разнообразието и дискриминацията. Всяко животно има своите силни и слаби страни и свои нужди. Всички те са уникални и равни (или не?). Участниците трябва да изберат животно и да измислят предистория за него. Участниците ще бъдат подкрепяни от артисти, за да говорят на децата за разнообразието и дискриминацията.
Начало на проекта: 15ти януари 2024. Продължителност на проекта: 3 седмици
Държава: Люксембург
Проект номер: 5098
Проект за доброволци в Люксембург свързан с музика и музикален театър.
Начало на проекта: септември 2020 или след това
Специално изискване, за този проект, е доброволецът да има добро ниво на френски и английски.
Държава: Люксембург
Проект номер: 4932
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Luxembourg
Други проекти:
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Африка ; Armenia ; Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Curacao ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Гренландия ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Черна гора ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ;