English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Хърватска :
Държава: Хърватска
Проект номер: 5345
Свободни места: Запълнени !
Този проект има за цел да повиши осведомеността на участниците за необходимостта от опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото развитие, главно чрез обучение на най-младите членове на общността за ползите от такова ангажиране. Също така, проектът активно включва млади хора с по -малко възможности с цел създаване на нови условия, в които да не се чувстват изолирани и отхвърлени от своите връстници. Чрез активно включване на доброволци в процеса на проектиране и провеждане на семинари по биологично производство на храни, приготвяне на здравословни ястия, опазване на околната среда, рециклиране и др. В детските градини, училищата и градските центрове, проектът се стреми да мотивира гражданите, особено най-малките, да създават своето бъдеще : здрави и устойчиви.
Начало на проекта: 15ти октомври 2021; Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Хърватска
Проект номер: 486
Доброволец, който да помага в Еко център с 12 други доброволци. Конкретни цели:
- планиране, подготовка и организация на международните проекти
- насърчаване на мобилността на младите хора
- планиране, подготовка и организиране на срещи, семинари, курсове и обучения
- обучение по теория и практическа работа в Пермакултурата
- планиране, подготовка и организация на дейностите на Eko центъра
- създаване и поддръжка на съдържание в социални медии и вестник на проекта
- семинари за здравословна храна
Начало на проекта: 15.04.2021. Край на проекта: 14.06.2021.
Държава: Хърватска
Проект номер: 5407
Проекта ще събере 12 краткосрочни доброволци и ще ги ангажират с поддържането на градинки в градски училищни в няколко начални училища в Загреб и организиране на онлайн образователни възможности за ученици. Цели на проекта: 1) помогнете на децата и младите хора да се свържат отново с природата в градска среда, като работят в градината 2) да помогне на децата и младите хора да придобият компетенции относно опазването на околната среда, устойчивост, здравословен начин на живот и др. Дати на проекта от 12/04/2021 до 09/06/2021.
Държава: Хърватска
Проект номер: 4714
Краткосрочен проект за доброволец в Екологичен център в западна Хърватска.
По този проект ще бъдат посрещнати 14 доброволеца от различни държави от Европа. Дейности:
- подготовка на еднодневен пролетен фестивал
- подготвяне и участие в образователни събития - 2 младежки лагера и 5 посещения
- обучение по теория и практическа работа в Пермакултурата
- създаване и поддържане на съдържание в социалните медии (Facebook, Instagram и уеб страница)
- семинари за здравословна храна
Продължителност на проекта: 2 месеца, Начало октомври 2020. Спешен проект !
Държава: Хърватска
Проект номер: 5371
Проект свързан с Капоейра. (Капоейрата e бразилско бойно изкуство. Първоначално практикувана от черните роби в Бразилия. В африканските култури танц и борба трудно могат да бъдат разделени едни от други.)
Не е нужно да бъдете Еди Гордо за да участвате.
Приемащата организация се занимава със спорт, социална и културна област и има много проекти за младежи.
Цели на проекта: да носи солидарност, активно участие, стимулира доброволчество
Начало на проекта: 3ти септември 2020
Продължителност на проекта: 11 месеца ; Местоположение: Загреб
Държава: Хърватска
Проект номер: 5218
Доброволеца ще помага в проект за насърчаване и постигане на промени и устойчивост на градската среда.
Теми: работа с деца; екомузей, околна среда, градска околна среда, еко-училища, културни събития, образователни дейности, семинари и изложби
Цели на проекта: запазване на местната култура, продукти и традиции, както и насърчаване осведомеността на местните граждани за новите възможности предоставени от Европейския съюз
Начало на проекта: доброволеца трябва да замине преди края на 2018та година.
Продължителност на проекта: 12 месеца; Краен срок за кандидатстване : 29.09.2018
Държава: Хърватска
Проект номер: 5285
Проект за доброволци в Хърватска.
За повече информация натиснете бутон "Повече Информация"
Държава: Хърватска
Проект номер: 5242
Проект за доброволци в Хърватска.
Теми на проекта: disadvantaged and vulnerable groups such as refugees/asylum seekers, people with disabilities, elderly people and youth.
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Хърватска
Проект номер: 4999
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в младежки център, ще организира образователни дейности за младежи.

Начало на проекта: 02.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви май 2013
Държава: Хърватска
Проект номер: 4874
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в промотирането на доброволчеството и защитата на човешките права. Ще организира летни дейности за местни деца, ще популяризира сред местните хора възможностите, които ще имат като граждани на Европейския съюз.

Начало на проекта: 07.01.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 31-ви декември 2012 г.
  Страница: 1 от 2  
Други проекти: 1 2
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Африка ; Armenia ; Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Гренландия ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Черна гора ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ;