English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Исландия :
Държава: Исландия
Проект номер: 4740
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Iceland
Начало на проекта: септември 2019
Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Исландия
Проект номер: 4741
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Iceland
Краен срок за кандидатстване: 15ти март 2012
Държава: Исландия
Проект номер: 132
Свободни места: Запълнени !
Име на проекта: "Водач на международен работен екологичен лагер"

Доброволец в екологичен проект:
- Екология
- Опазване на околната среда
Начало на проекта: април 2012
Продължителност на проекта: 7 месеца
Държава: Исландия
Проект номер: 4440
Свободни места: Запълнени !
Име на проекта: "Посланик на околната среда"
Доброволец в екологичен проект:
- Екология
- Опазване на околната среда
Начало на проекта: април 2012
Продължителност на проекта: 7 месеца
Green Hostels
Държава: Исландия
Проект номер: 4441
Свободни места: Запълнени !
Доброволец в екологичен проект:
- Екология
- Опазване на околната среда
Three places available; starting in May 2011, for 10 to 12 months.
Други проекти:
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Африка ; Armenia ; Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Гренландия ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Черна гора ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ;