English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Румъния :
Държава: Румъния
Проект номер: 5433
Доброволецът ще работи за: 1. Създаване на отворено и толерантно общество 2. Развитие на умения, необходими на младите хора на предстоящия европейски пазар на труда. Настаняванетo на доброволеца щe бъде в апартамент под наем. Платени ca всички комунални услуги и наема! Доброволците получават 150 Еврo на месец като пари за храна. Местният транспорт за дейности може да бъде възстановен. Разходите за международни пътувания също се възстановяват до определен лимит - необходимо е зелено пътуване! Осигурени са джобни (3 Еврo на ден)!
Начало на проекта: ноември 2022
Проекта ще продължи до юни 2023
Държава: Румъния
Проект номер: 5438
Доброволците ще влязат в контакт и ще си сътрудничат със социалните асоциации и институции, работещи в местните общности.
Доброволците ще създават събития, наречени „Карaвани“: обикаляйки от град на град в нашия регион с цел насърчаване на доброволчеството и международната мобилност, ще учат младите хора как да създават проекти и ще стимулират формирането на местни групи за действие.
Начало на проекта: ноември 2022(или когато доброволецът е готов да замине);
Продължителност на проекта: 9 месеца
Държава: Румъния
Проект номер: 4904
Целта на проекта е увеличаване на участието на млади хора (16-35 години) в културните дейности, които се провеждат в града. Доброволеца ще помага особено в 3-те културни партньора: изложбата по минералогия, селския музей и историческия музей. Използвайки техните идеи и креативност, доброволците ще „надградят” подходите на тези институции.
Предложен период на дейност: от ноември 2022 г. (около 17 седмици) – има възможност за удължаване на проекта
Добре е доброволеца да има интерес към темите на проекта: подкрепа на местните културни институции и приближаване на младите хора до музеите.
Държава: Румъния
Проект номер: 5437
Търсим доброволци с цел повишаване на видимостта на предизвикателствата, пред които са изправени хората с физически увреждания. Доброволците ще работят с хора с физически увреждания. Доброволци ще популяризират ситуацията с хората с увреждания. Искаме да създадем местно движение за хора с увреждания, реализирано и поддържано от дейността на доброволците. С този проект се надяваме да създадем равни възможности за различните категории хора с увреждания в общността .
Предложен период на дейност – дългосрочен: от ноември 2022 г. до февруару 2022 г. (около 18 седмици). С възможност за удължаване!
Държава: Румъния
Проект номер: 5435
Доброволеца ще подкрепя извънкласни дейности за деца в неравностойно положение в домове за приемни семейства. Ще изучава значението на игрите и не-формални дейности и техния ефект върху децата, ще прави снимки и видео клипове на дейностите и създавайте кратки публикации в социалните медии и web страницa.
Ще събере колекция от подробни методи за работа с деца в неравностойно положение, живеещи в приемни семейства домове и ще представи подробно множество неформални дейности и игри, които са подходящи за тези деца в книжка, която може да се използва в бъдеще.
Начало на проекта: ноември 2022; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Румъния
Проект номер: 4820
Свободни места: Запълнени !
Доброволци от Германия, Португалия, Италия и България заедно ще организират карнавал. От всяка държава ще има по двама доброволеца.

Начало на проекта: 1-ви август 2022
Проекта ще продължи до 30-ти октомври 2023
Проекта е одобрен: Заминаването е 100% сигурно.
Продължителност на проекта: 8 месеца
Държава: Румъния
Проект номер: 4495
По време на проекта доброволците ще участват в различни дейности:
- насърчаване на неформалното учене и доброволчеството в общността
- след училищни дейности с деца: кръжоци, спорт, арт работилници и др.
- да разработят нови програми заедно с местните доброволци в темата за спорта
- организиране на културни събития, включително презентации на страната, традиционни танци и музика, кино вечери в общността и околните села и др.
- разработване и разпространение на различни статии и материали за уеб и Facebook страницата на проекта, създаване на видеоклипове, материали, статии, снимки и др.
- организиране на пешеходни екскурзии до близките планини под ръководството на координатора. Начало на проекта: юли или септември 2021
Държава: Румъния
Проект номер: 5413
център за подпомагане на самотните деца и майки
- организиране на кампании за популяризиране на техните нужди
- семинари за хигиена, социално поведение, сексуално и здравно образование и др.
Начало на проекта: 1ви юни 2021; Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Румъния
Проект номер: 5408
В проект за еко-социален туризъм ще участват 4 доброволеца от различни Европейски държави. Цел на проекта: образователни дейности, дейности за развитие на селските райони и придобиване на управленски умения на структурите за приемане на туристи в къмпинга, където доброволците ще работят през повечето време.
Местоположение: Централна Румъния
Продължителност на проекта: 5 месеца
Начало на проекта: 1ви май 2021
Държава: Румъния
Проект номер: 3475
дейности: в детски градини и училища, социални центрове ; Социален театър
представяне на вашата култура чрез артистични дейности и игри на децата
Екип: 20 доброволци от различни националности + 2 координатора
Местоположение: Букурещ
Продължителност на проекта: 8 месеца
Начало на проекта: възможно най-скоро през 2021
  Страница: 1 от 6  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Африка ; Armenia ; Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Гренландия ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Черна гора ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ;