English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Полша :
Държава: Полша
Проект номер: 5085
За този проект организацията домакин си сътрудничи с други две организации : Младежкият център и Историческата мина в града.
С изпълнението на проекта те искат да: - допринесат за преодоляване на езиковите бариери сред жителите на града и околностите му; - допринесат за увеличаване на отвореността на жителите на града към нови, чужди и непознати; - покажат, че средствата от ЕС ще достигнат и до местните общности, а не само до големите агломерации; - предоставят възможности за срещи и разговори с представители на други страни и култури от нашата местна общност; - укрепват уменията за междукултурна комуникация
Начало на проекта: ноември 2022; Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 3216
Доброволецът ще помага в културен център(общинска институция). Той/тя ще работи в няколко малки помещения, както и в съвсем наскоро отворено професионално аудио/визуално студио. Дейности: - подкрепа при подготовката на културни събития и музикални фестивали, изложби, конференции и др. - подкрепа при административни задачи (като създаване на плакати, флаери, актуализиране на уебсайта и Facebook страницата на центъра) - организиране на дейности на закрито и на открито за деца (през лятната ваканция) - провеждане на собствени работилници в областта на изкуствата, театъра, звука и музиката, фотографията, филма, занаятчийски работилници).
Начало на проекта: ноември 2022. Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 3249
Посрещащата организация търси активни и креативни доброволци, които да подкрепят дейността им. Добре е доброволецът да има интерес към видео и графичен дизайн, както и техническа поддръжка. Други задачи: - организиране/или подкрепа на събития за деца и тинейджъри - подпомагане на офис работата (като създаване на PR материали: видео, снимки, флаери, плакати, уеб съдържание); - организиране на дейности на открито за деца (в летни лагери, дейности в гората или на детска площадка, анимация на културни седмици по време на ваканциите); - Провеждане на семинари по екологични теми в училище, детска градина и терапевтичен център за хора с увреждания.
Начало на проекта: ноември 2022, Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 3111
Дейност по този проект са: Екологично образование и междукултурно обучение. Основни целеви групи са деца и младежи от местната общност, както и на украински бежанци. Цели: организиране и подпомагане на дейности и работилници за деца в детските градини и младежи в началното училище и гимназията. - организиране на дейности на открито(в летни лагери, дейности в гората или на детска площадка, анимация на културни седмици по време на ваканциите); - Провеждане на семинари в терапевтичен център за хора с увреждания. - Дейности за насърчаване на намаляване на отпадъците, осъзнаване на екологичния хранителен отпечатък във всекидневния живот, театрални представления и др.
Начало на проекта: ноември 2022, Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 3218
Доброволеца ще в помага (9 месеца) начално училище в селски район. В рамките на този проект бихме искали да създадем пространство за учене за деца и младежи, за да им помогнем да станат отговорни граждани, уважаващи околната среда и уважавани от всички. ЗАДАЧИ: 1. Подкрепа в училищния клуб (център за грижи след официални уроци) чрез подготовка и организиране на спортни дейности и работилници за деца 2. Помощ при подготовката на училищни празници и местни церемонии. 3. Организиране на езикови семинари, неформални срещи и игри, теми : култура, традиции, екология 4. Създаване на собствени спортни дейности 5. Анимиране на различни дейности в и извън училището (в сътрудничество с други местни институции) Начало на проекта: ноември 2022
Държава: Полша
Проект номер: 3055
Доброволецът ще помага в специализиран образователен център за деца инвалиди и такива с психически проблеми. Задачи: - помагане на учителите в ежедневните им задължения като приготвяне на храна, шиене, чистене, миене, компютърни и артистични дейности, т.е. театър, музика, изкуство и приложни изкуства, - подпомагане на учителите по време на пътувания, посещения на кино, театър, опера и др.; - участие в занимания на басейна, във фитнеса, в часове по аеробика и спортни състезания по футбол, тенис на маса, баскетбол и волейбол - участие в рехабилитационни и специализирани часове като част от рехабилитационни часове, като логопед, класове по сензорна интеграция, обучение на социални умения.
Начало на проекта: ноември 2022, Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 5465
Доброволецът ще помага в детска градина във Вроцлав: - ще организира занимателни дейности за децата; - подпомагане на учителите при грижите за децата; - при пътувания извън детската градина (автобусни пътувания); Представяне на страната чрез уъркшопи, визуални средства, танци и други ; дейности за деца и техните семейства; работилници според интересите и уменията/ различно изкуство техники, моделиране на различни материали: глина, папиемаше (хартиена маса), солено тесто и др., самостоятелни дейности; Създаване на работилници според интересите на доброволеца (екологични, танцови, изкуство, рисуване и др.);
Посрещащата организация търси 3 доброволци.
Начало на проекта: ноември 2022 - 31 юли 2023 г
Държава: Полша
Проект номер: 3043
Свободни места: Запълнени !
Организацията търси някой, който обича да работи с деца и младежи, е активен и независим, обича да реализира собствени проекти и работилници.
Начало на проекта: октомври 2022
Продължителност на проекта: 9 месеца

- assisting in coordination of youth exchange projects and international workcamps
- assisting in organization, preparation and creating of different kinds of seminars, workshops
and trainings on regional, and international level
- assisting in office work (especial correspondence, public relations, updating of our homepage
and local web-forum, edition of newsletter, creation of posters and information sheets etc.
- organization of outdoor activities for children (in summer camps, forrest activities or on
playground)
- Assisting and conducting environmental activities for children in nature and forest
- Conducting "European workshop" in school, kindergarten and therapie center for disabled people
Държава: Полша
Проект номер: 5417
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в клуб за изкуство и култура - активна и приветлива културна институция, разположена в покрайнините на Краков. Целта му е да създаде топло и креативно пространство за неговата общност. Клубът предлага дейности от всякакъв вид за всички възрасти, от най-малките до най-старите: организиране на концерти, фестивали, музика, уроци по рисуване, печат, керамика и танци, джаз концерти, срещи за семейства и много други образователни работилници. Заради голямото разнообразие от събития, които се случват в клуба, той постоянно се увеличава и се превръща все повече в централен социален център на местно ниво.
Начало на проекта: 25ти октомври 2021; Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 3178
Свободни места: Запълнени !
Интересувате ли се от организиране на фестивали и културни събития?
Както и да работите с деца? Искате да водите семинари за местната общност?
Тогава този проект е за вас!
Посрещащата организация от Вроцлав търси 1 мотивиран доброволец, който да се присъедини към техния проект, предназначен за междукултурна комуникация. Доброволецът ще работи заедно с предварително избран доброволец от държава извън ЕС и ще живее заедно с други международни доброволци, които помагат по други проекти на организацията домакин.
Продължителност на мобилността: 9 месеца; Начало : август 2021 г.
* поради пандемични ограничения активността може да започне по-късно
  Страница: 1 от 9  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Африка ; Armenia ; Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Curacao ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Гренландия ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Черна гора ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ;