English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Португалия :
Държава: Португалия
Проект номер: 3302
Свободни места: Запълнени !
Участие в събития за повишаване на осведомеността в областта на достъпността;
- Подкрепа в създаването и прилагането на действия за повишаване на осведомеността за един от основните фактори за социално изключване на хората с двигателни увреждания (липсата на достъпност);
- Изготвяне на рекламни материали в рамките на действия и събития в областта на достъпността,
- Административна и управленска работа, свързана с проекта за достъпност;
- Подкрепа при провеждането на комуникационна кампания;
- Подкрепа за Деня на достъпността 2021;
- Бенчмаркинг на инициативи за достъпност в Португалия и по света;
- Подкрепа за програмата за набиране на средства по отношение на редовните донори;
- Административна работа в областта на лоялността на редовните донори, а именно пощенски пратки и изследователска работа;
- Принос за изпълнението на проекта „Лице в лице” в областите планиране и логистика, управление на екип, чрез: телефонни контакти, производство на документи, поставяне на реклами за набиране на персонал, онлайн проучвания, разпространение на флаери и плакати, производство на рекламни материали (снимки и видеоклипове) наред с други.
Приветстват се нови перспективи и предложения за проекти от доброволците.
Продължителност на проекта:12 месеца; Начало:1ви март 2021-та година
Държава: Португалия
Проект номер: 4967
Доброволецът ще помага в организация за осъществяването на най-различни дейности, свързани с изкуства, спорт, фестивали, семинари....
Производство на фотографии / късометражни филми за квартала, жителите му, търговия и дейности;
Работа с хора на различни възраси (деца, възрастни хора, инвалиди), в съответствие с интересите на доброволците и местните нужди
Продължителност на проекта: 9 месеца; Начало:1ви март 2021-та година
Държава: Португалия
Проект номер: 5088
Доброволецът ще бъде част от „Екипите на улицата“ в ежедневни маршрути, които обхващат няколко чясти в града, за да срещнете и подкрепите бенефициенти;
- Подкрепете Координационния екип в ежедневните дейности по проекта, като: психосоциална и психологическа подкрепа на бенефициенти, медицински и сестрински грижи, подкрепа при приемането на лекарства с рецепта, насочване към здравни заведения, насочване за скрининг за инфекциозни заболявания и др.
- Последващи действия на бенефициентите към различни социални и здравни структури;
- Подкрепа при комуникацията и артикулирането на казуси с партньорски образувания;
- Участие в срещи на екипи и обсъждане на казуси.
Държава: Португалия
Проект номер: 5327
Доброволеца ще помага в младежка организация в южна Португалия. Целите:
- Насърчаване на активното младежко участие в обществото
- Разработване на дейности (между) културни, образователни, социални, спортни, развлекателни и екологични, насочени към цялостно развитие на младите хора;
- Насърчаване на дебатите и разпространение на информация за нуждите и стремежите на младежта по отношение на приноса към разработването и прилагането на местните политики
- Насърчаване на равенството между половете, гражданството, социалното включване и недискриминацията
Начало на проекта: 2020 ; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Португалия
Проект номер: 5373
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за възстановяване на диви животни.
Търси се момче или момиче с интереси към диви животни и птици.
Местоположението на проекта е в Природен парк, така че този проект е идеален за тези, които обичат да са в контакт с природата.
Центърът се намира в лагуна (естуар), разположена, в южната част на Португалия, е система от бариерни острови, които комуникират с океана през шест входа.
Продължителност на проекта: 1 година ; Проекта е вече одобрен !
Начало на проекта: веднага - 1ви август (или когато най-рано се намерят доброволци, които са свободен да заминат за този проект)
Държава: Португалия
Проект номер: 5166
Организацията търси доброволци 6 различни проекта около красивата река Мира в Португалия с уникален цвят. Темите на проектите са околна среда и устойчиви общности; Активен туризъм и природа ; устойчиво развитие, ; младежки работилници ; медии ; култура и изкуство
Начало на проекта: 2020
Кандидатстване: април 2020
Държава: Португалия
Проект номер: 5300
Доброволец за социален екологичен проект: - организиране на работилници за дървообработване и металообработване. пре-използване на материали и устойчиви техники за екологично строителство.
Начало на проекта: 1ви август 2019.
Продължителност на проекта: 1 година
Държава: Португалия
Проект номер: 5255
Свободни места: Запълнени !
Екологичен проект за доброволци в Португалия.
Налчало: 01.10.2018
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Португалия
Проект номер: 5168
Доброволец в Португалската асоциация за кариерно развитие.
Начало на проекта: между 01.10.2017 и 01 февруари 2018 (по избор на доброволеца)
Продължителност на проекта: 6 месеца
Натиснете "Повече Информация", за да видите цялата информация на английски.
Държава: Португалия
Проект номер: 5258
Проект за доброволци в Португалия.
За повече информация питайте на емайл !
  Страница: 1 от 2  
Други проекти: 1 2
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Африка ; Armenia ; Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Гренландия ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Черна гора ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ;