English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Испания :
Държава: Испания
Проект номер: 5318
Доброволеца ще помага в проект, който цели да стимулира младежките дейности и да предложи образователна подкрепа за деца с висока степен на отпадане от училище.
Дейности: работни срещи и обучения за младежи и непълнолетни деца. Работа с непълнолетни деца с по-малко възможности.
Начало на проекта: ноември 2019.
Продължителност на проекта: 12 месеца
Местоположение: Малага
Държава: Испания
Проект номер: 5212
1) дейности в областите "Младежко участие" и "Образование, комуникация и връзки с обществеността" и "Промоция на Еразмус +"
2) работа в сътрудничество с различни местни неправителствени организации, работещи с групи в неравностойно положение като бежанци, малцинства, хора с функционално различия.
Основни дейности: Участие в подготовката и реализацията на дейности (като младежки срещи, работилници, семинари и работни срещи) с деца и младежи, включително групи в неравностойно положение или малцинства.
Начало на проекта: януари 2020
Продължителност на проекта: 1 година
Държава: Испания
Проект номер: 5309
Организация със седалище южна Испания (около Малага) търси един доброволец за проект с име "Екологично строителство в гората.
Продължителност на проекта: 1 година
Основни дейности: Градина, Работа в гората, събиране и рязане на дърва, екостроене, поддръжка, почистване и т.н. ...
Доброволеца трябва да има силна мотивация да живее сред природата, далеч от града (в не-градски райони).
Джобни пари за месец: 150 Евро
Държава: Испания
Проект номер: 5310
Организация със седалище южна Испания (около Малага) търси 3ма доброволеца(едно момче и две момичета) за проект с име "Екологично строителство в гората.
Начало на проекта: януари 2020 ; Продължителност на проекта: 1 година
Основни дейности: градинарство, работа в гората, събиране и рязане на дърва, екостроителство, поддръжка, почистване и т.н. ...
Доброволеца трябва да има силна мотивация да живее сред природата, далеч от града (в не-градски райони).
Джобни пари за месец: 150 Евро
Държава: Испания
Проект номер: 4632
Доброволец, който да помага в проект за солидарност.
Кандидатът трябва да разбира колко е важно да работи в мултикултурен контекст и с хора, изложени на висок риск от социално изключване.
Той или тя трябва да могат да говорят свободно испански.
Начало на проекта: януари 2020.
Продължителност на проекта: 6 месеца
Кандидатстване: до края на септември 2019
Държава: Испания
Проект номер: 5308
Свободни места: Запълнени !
Доброволците ще участват в дейности на местно ниво в общината и кметството на малък град. Дейности: - организиране на развлекателни дейности за възрастни хора, като игри с думи, участие в бинго или коледна игра; Средно училище: предоставяне на подкрепа на учители по английски език; Начално училище: осигуряване на подкрепа в клас с едно момче на 6-годишна възраст със синдром на Даун;Културен център: Подкрепа в библиотеката с играчки, организиране на дейности за деца / младежи по време на свободното време, кръжоци и рисуване, помагане на деца за домашните им; образование за възрастни: компютърна поддръжка, уроци по английски език - основни познания. Начало на проекта : септември 2019
Държава: Испания
Проект номер: 170
Свободни места: Запълнени !
дейности:
- Насърчаване на междукултурни участия и обучения
- информиране на местните младежи по европейските програми
- разработване на европейски програми.
- организира семинари и информационни срещи, свързани с Европа, европейското гражданство
- Кампании за насърчаване на доброволческата дейност
- информиране чрез уеб сайта на организацията и електронния бюлетин.
- Информация и повишаване-разяснителни кампании за Европа.
- подкрепа за езици и училище
- работа с деца и подпомагане на ученици
Държава: Испания
Проект номер: 4599
Свободни места: Запълнени !
Доброволец в училище в Malaga.
Доброволците ще имат възможността да общуват с голям брой млади хора от много различен произход и това ще предостави на доброволците истински възглед за младите хора в Испания.
Дейности: планиране и провеждане на дейности за свободното време в училищата.
Предпочитат се доброволци, които говорят испански и италиански.
Начало на проекта : 15ти септември 2019.
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5302
Доброволец за екологичен департамент в градска общината с дейности към проекта: 1. Повишаване на осведомеността за екологичните проблеми в местните магазини и жителите на общината. 2. Събиране на отпадъци. 3. Контрол и наблюдение на територията на общината. 4. Административни задачи. 5. Услуги за вредители и повторно залесяване.
Начало на проекта: 1ви май 2019.
Продължителност на проекта: 1 година
Държава: Испания
Проект номер: 5267
The 6 month EVS opportunity starts in the second week of January 2019 and is called: Environmental Voluntary service in an international eco-community. Learning how to live with a low environmental impact .

As a brief summary: the volunteers will have the opportunity to get to know all of the departments in our community led non-formal environmental education centre (Organic Gardens, Drylands Management, Sustainable Living, Eco- Maintenance, Appropriate Technology, Communication, Education, Administration) and will then then chose the departments they want to evolve in the following months.
  Страница: 1 от 6  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Greenland ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ; Африка ; Черна гора ;